Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał finansowy

Wzmacniając siłę i stabilność Grupy Kapitałowej, tworzymy wartość dla akcjonariuszy. Osiągamy to dzięki konsekwentnej realizacji Strategii, w tym Programu Poprawy Efektywności, przemyślanym Inicjatywom Strategicznym oraz nowemu modelowi operacyjnemu, zorientowanemu na procesy. Wybiegając w przyszłość, coraz silniej angażujemy się w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, w tym projekty oparte o dedykowany fundusz typu Corporate Venture Capital. Dużą rolę w budowie kapitału finansowego mają stabilna baza dystrybucyjnych aktywów regulowanych oraz dbałość o efektywność aktywów konwencjonalnych. Wszystkie działania rozwojowe Grupy nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego budowania pozytywnych relacji z klientami, bazujących na zintegrowanej obsłudze.

 • Aktywa trwałe: 31,0 mld zł
 • WRA Segmentu Dystrybucja: 16,3 mld zł
 • Wartość aktywów wytwórczych: 11,8 mld zł
 • Stabilny poziom zadłużenia: 8,0 mld zł
 • Stabilny CAPEX: 3,5 mld zł
 • Liczba klientów Sprzedaży: 5,4 mln
 • Liczba klientów Dystrybucji: 5,5 mln
2017 2016
Przychody ze sprzedaży 17,4 mld zł 17,6 mld zł
EBITDA 3,5 mld zł 3,3 mld zł
Marża EBITDA 20,4% 18,9%
Przepływy z działalności operacyjnej 3,6 mld zł 3,1 mld zł
Dług netto/EBITDA 2,27 2,32
PPE (2016-2018)
realizacja 84% 1,1 mld zł 0,5 mld zł
Zysk netto na akcję 0,79 0,21
ROIC 6,33% 2,95%
ROE 7,7% 2,2%
Długoterminowy rating* BBB BBB

* 21 grudnia 2017 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną

 • Utrzymujemy stabilność finansową dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów
 • Przygotowaliśmy wariantowy plan ograniczenia programu inwestycyjnego, uwzględniający spodziewaną efektywność nakładów inwestycyjnych
 • Podczas realizacji programu inwestycyjnego nieprzerwanie racjonalizujemy ponoszone nakłady
 • Konsekwentnie realizujemy plan optymalizacji finansowania Grupy
 • Rozwijamy partnerstwo kapitałowe w ramach inicjatyw Corporate Venture Capital
 • Wdrażamy nowe modele biznesowe

Wyniki wyszukiwania: