Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał intelektualny

Rozwijając Grupę, wychodzimy naprzeciw wyzwaniom energetyki przyszłości. Kluczem do zachowania konkurencyjności jest koncentracja na innowacyjności. Rozwijamy ją dwiema drogami – inwestując w nasze wewnętrzne zasoby oraz poprzez współpracę z zewnętrznymi partnerami, m.in. uczelniami, szkołami zawodowymi, placówkami naukowymi oraz start-upami. Dążymy do tego, aby  wiedza i umiejętności pracowników były spójne z pełnionymi funkcjami. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do budowania kompetencji, np.  intranet Grupy TAURON – Tauronet wraz z istniejącą tam Strefą Innowacji. Ma do niej dostęp około 16 000 naszych pracowników.

Na kapitał intelektualny Grupy TAURON składają się:

 • Strategia ukierunkowana na kreowanie innowacji
 • Strategiczna Agenda Badawcza – „mapa drogowa” działalności B+R+I w Grupie
 • Wiedza i kompetencje naszych pracowników
 • Katalog najlepszych praktyk związanych z wdrożonymi systemami zarządzania i wewnętrznymi procedurami
 • System wspierania działań z zakresu badań, rozwoju oraz innowacji, gwarantujący dostępność środków na B+R+I w wysokości 0,4% skonsolidowanych przychodów Grupy
 • Wypracowany model współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi
 • Zwiększenie skali prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, wyrażonej m.in. ilością uruchomionych projektów, czy wielkością zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych, pozwalającej na realizację Strategii na lata 2016-2025 dla Obszaru
 • Wdrożenie Strategicznej Agendy Badawczej – dokumentu stanowiącego przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I w Grupie TAURON
 • Uruchomienie 8 nowych projektów dofinansowanych przez NCBiR w ramach pierwszego naboru do Programu Badawczego Sektora Energetyki (PBSE). Ich sumaryczna wartość to blisko 49 mln zł, zaś pozyskane na ich realizację dofinansowanie dla Grupy wyniosło ponad 21 mln zł
 • Uruchomienie ponad 20 nowych projektów we wszystkich obszarach biznesowych Grupy
 • Realizacja 43 projektów na łączną kwotę ponad 227 mln zł. Na ich realizację w planie budżetowym roku 2018 przeznaczono blisko 64 mln zł
 • Uruchomienie pierwszych projektów dotyczących inwestycji w tzw. Nowe Biznesy Grupy TAURON oraz udział w przygotowywanych funduszach CVC
 • Realizacja 3 naborów start-upów w programie Pilot Maker, dofinansowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Scale Up, w których TAURON przeanalizował blisko 130 rozwiązań przygotowanych przez start-upy
 • Wdrożenie wyników wszystkich nagrodzonych projektów 1 konkursu dla pracowników w „Strefie Innowacji” pn. „Bezpieczni w Pracy”
 • Nawiązanie współpracy z Instytutem EPRI (USA), co przełożyło się na udział w dwóch programach badawczych
 • Realizujemy projekty z obszaru B+R+I we wszystkich obszarach naszej działalności, skupiając się na następujących dziedzinach:
  • klient i jego potrzeby
  • inteligentne usługi sieciowe
  • energetyka rozproszona
  • niskoemisyjne technologie wytwarzania
 • W działalności B+R+I wykorzystujemy potencjał intelektualny naszych pracowników oraz zewnętrznych partnerów:
 • wspieramy innowacje pracownicze poprzez platformę „Strefa Innowacji”
 • prowadzimy cykliczne warsztaty z dziekanami wydziałów elektrycznych i energetycznych
 • współpracujemy z wiodącymi uczelniami oraz jednostkami badawczymi z kraju i UE
 • wspieramy start-upy poprzez mentoring oraz udostępnienie infrastruktury testowej
 • współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami technologicznymi
 • realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty B+R w ramach programów NCBiR, Horyzont 2020, KIC InnoEnergy, Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS
 • organizujemy konkursy dla pracowników Grupy wspierające innowacyjność
 • opracowujemy koncepcje nowych biznesów, produktów i usług umożliwiających uzyskanie dodatkowych przychodów
 • dążymy do pozyskania dodatkowego, zewnętrznego i bezzwrotnego finansowania projektów B+R+I

Wyniki wyszukiwania: