Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał ludzki

G4-9

Fundamentem zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON są pracownicy realizujący wizję, misję i cele Strategii Grupy. Zapewniamy im możliwość poszerzania kompetencji i rozwoju osobistego oraz przyjazne środowisko pracy, co przekłada się na zaangażowanie i zwiększenie efektywności ich pracy. Dlatego w 2017 r. wdrożyliśmy wspólny dla całej Grupy TAURON Model Kompetencyjny wspomagający realizację celów Strategii i umożliwiający jeszcze lepszą odpowiedź na stojące przed nami wyzwania biznesowe. Mając na uwadze dłuższą perspektywę na wyzwania związane z luką pokoleniową – w tym ryzyka utraty wiedzy i kompetencji – współpracujemy ze szkołami i uczelniami oraz realizujemy programy stażowe i rozwojowo-szkoleniowe, w których stawiamy na kształtowanie postaw i odpowiednie przygotowanie kompetencyjne naszych obecnych i przyszłych pracowników.

 • Działania i procesy HR, które wspierają biznes i realizację Strategii TAURON
 • Ujednolicanie procesów dot. Zarzadzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON
 • Kultura organizacyjna oparta o kompetencje i wartości PRO, które wspierają osiąganie wyników
 • Wysokie standardy BHP

G4-LA9, G4-LA6

2017 2016 2015
Liczba pracowników 24 835 25 542 24 277
Liczba godzin szkoleniowych 490 713 451 236 356 947
Liczba wypadków przy pracy 198 199 183
 • Współpraca z blisko 50 placówkami edukacyjnymi (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) na terenie całego kraju
 • 693 osoby skorzystały z możliwości praktyk zawodowych i staży w spółkach TAURON w ramach współpracy z placówkami edukacyjnymi
 • W ramach Uniwersytetu Otwartego przeprowadzono 17 wykładów, w których wzięło udział blisko 3 000 pracowników Grupy TAURON
 • Kontynuacja studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla pracowników Grupy
 • Szósta edycja Programu Zarządzania Talentami, dzięki któremu 60% absolwentów awansowało w ramach struktury Grupy. Liczba uczestników w 6 edycjach wynosi 62 osób
 • Program Adaptacji dla nowych pracowników, którym objęto do tej pory ponad 160 pracowników
 • Blisko 1 200 pracowników TAURON Obsługa Klienta skorzystało z inicjatyw rozwojowych z zakresu komunikacji, integracji i metodyki pracy
 • 32 000 szkoleń ukończonych przez pracowników Grupy za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • 9 Spółek w ramach Grupy TAURON korzysta z platformy e-learningowej
 • G4-LA10 Blisko 70 kluczowych menadżerów Spółek Grupy TAURON bierze udział w programie rozwojowym
 • W ramach wdrożenia modelu Kompetencyjnego Grupy TAURON przeszkolono ponad 60% menadżerów, aktualnie szkoleniem objęci są pracownicy
 • Zarządzamy kompetencjami naszych pracowników, posiadamy wspólny Model Kompetencyjny Grupy TAURON
 • Budujemy i umacniamy kulturę uczenia się i dzielenia się wiedzą poprzez autorskie programy rozwojowo-szkoleniowe
 • Badamy zadowolenie pracowników w Grupie TAURON
 • Słuchamy naszych pracowników i konsekwentnie wdrażamy zmiany mające na celu poprawę ich zadowolenia i zaangażowania, a przez to podniesienie efektywności pracy
 • Dążymy do jednolitych standardów w zakresie motywowania pracowników wspierającego realizację Strategii w Grupie TAURON
 • Przeciwdziałamy mobbingowi i dyskryminacji poprzez aktywne działania szkoleniowe w całej Grupie TAURON
 • Ważna jest dla nas zasada Work-Life-Balance, dlatego wprowadziliśmy w Grupie TAURON min. Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny
 • Wspieramy liderów poprzez specjalne programy rozwojowe
 • Uruchomiliśmy inicjatywę HR – Partner dla biznesu, w ramach której powstały stanowiska jednocześnie wspierające biznes i realizację Strategii Grupy
 • Wspieramy dzielenie się wiedzą i kompetencjami poprzez Akademię Trenerów Wewnętrznych w Grupie TAURON
 • Współpracujemy z licznymi placówkami edukacyjnymi i oferujemy młodym ludziom praktyki i staże w naszych spółkach, dzięki którym mogą zdobyć potrzebne im umiejętności oraz kompetencje i w przyszłości zostać naszymi pracownikami
 • Prowadzimy eksperckie wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON
 • Prowadzimy dla naszych pracowników studia podyplomowe we współpracy z uczelniami
 • Realizujemy wspólną dla wszystkich spółek Politykę Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników, która zapewnia jednolite standardy i jakość procesów rekrutacyjnych, a także nakazuje przeprowadzanie w pierwszej kolejności rekrutacji wewnętrznych
 • Obejmujemy pracowników z wybitnymi talentami, potencjałem i wynikami Programem Zarządzania Talentami
 • Dla nowych pracowników prowadzimy Program Adaptacji
 • Udostępniamy pracownikom platformę e-learningową, poprzez którą mogą rozwijać wiedzę branżową i umiejętności interpersonalne

Wyniki wyszukiwania: