Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał produkcyjny

G4-3, G4-4, G4-8

Grupa TAURON jest pionowo zintegrowanym koncernem prowadzącym działalność we wszystkich kluczowych segmentach sektora energetycznego, tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego i wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem. Wartość bilansowa wszystkich aktywów Grupy TAURON to ponad 35 mld zł.

 • 3 zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny
 • 5 elektrowni węglowych
 • 3 elektrociepłownie (2,4 GW mocy cieplnej)
 • 34 elektrownie wodne (moc zainstalowana: 139 MW)
 • 842 km sieci ciepłowniczej
 • 4 farmy wiatrowe (moc zainstalowana: 201 MW)
 • 270,2 tys. km linii dystrybucyjnych
 • 58,6 tys. transformatorów
 • 55,9 tys. stacji SN/nN
 • 487 stacji WN/SN
 • 6,45 mln Mg wyprodukowanego węgla handlowego w grupach segmentowych: miały, średnie, grube, ekogroszek
 • 18,41 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej
 • 12,20 PJ wytworzonego ciepła
 • 51,37 TWh dystrybuowanej energii
 • Inwestujemy w aktywa górnicze, aby zapewnić stabilne i efektywne wydobycie:
  • budujemy szyb „Grzegorz” wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski
  • budujemy poziom 800 m w ZG Janina
  • prowadzimy program inwestycyjny ZG Brzeszcze
 • Budujemy nowoczesne moce wytwórcze, kluczowe dla działań w obszarze regulowanym, m.in.:
  • blok węglowy o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno
  • blok gazowo-parowy 450 MWe w Stalowej Woli
 • Rozwijamy sieć ciepłowniczą uwzględniając Program Likwidacji Niskiej Emisji
 • Dostosowujemy jednostki wytwórcze do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku, wynikających z wprowadzenia Konkluzji BAT
 • Zamierzamy pozyskać środki na inwestycje w konwencjonalne moce wytwórcze z Rynku Mocy
 • Poprawiamy produktywność istniejących aktywów OZE, jednocześnie będąc gotowymi na wzrost mocy zainstalowanej w tym obszarze
 • Poprawiamy jakość i niezawodność zasilania odbiorców w energię elektryczną
2017 2016
Nakłady inwestycyjne 3,5 mld zł 3,8 mld zł
Amortyzacja 1,7 mld zł 1,7 mld zł
Odpisy aktualizujące 0,045 mld zł 0,9 mld zł

Wyniki wyszukiwania: