Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał społeczny

Spółki Grupy TAURON budują relacje ze społecznościami lokalnymi, dostawcami, kontrahentami, administracją samorządową oraz przedstawicielami świata nauki. Podejmują liczne działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa pracy, minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, a także w obszarze zaangażowania pracowników i mieszkańców terenów sąsiadujących z zakładami Grupy.

 • Kodeks odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, który określa zasady współpracy z otoczeniem
 • Rozwijamy kulturę etyczną i zarządzanie zgodnością wśród pracowników
 • Budujemy trwałe relacje i prowadzimy aktywny dialog z otoczeniem
 • Dbamy o dobrą współpracę z odpowiedzialnymi dostawcami  zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON
 • Dbamy o równe szanse w miejscu pracy – stworzyliśmy i stosujemy Politykę Różnorodności oraz Politykę Poszanowania Praw Człowieka
 • Angażujemy pracowników w rozwój firmy poprzez wydarzenia specjalne (zawody sportowe, spotkania integracyjne) oraz konkursy
 • Stawiamy na edukację i rozwój pracowników
 • Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym defaworyzowanych, a podstawą naszych działań w tym obszarze jest PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON
 • Wspieramy lokalne inicjatywy za pośrednictwem Fundacji TAURON
 • 297 spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy
 • 82% powrotów do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
 • Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim na poziomie 99%
 • Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na poziomie 8,1
 • powstały nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną uwagę do finansowej optymalizacji zakupów
 • W „Dniach otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON” wzięło udział blisko 1 000 uczestników z 800 firm
 • Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców
 • 4 spotkania z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w sprawie szukania rozwiązań dla klientów wrażliwych w ramach akcji Klient na Horyzoncie, wypracowanie wniosków do dalszego działania
 • 181 – liczba inicjatyw lokalnych i prospołecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON
 • 37 projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego zostało zgłoszonych do Konkursu PRO Bono, 84 projekty zostały zgłoszone do Konkursu Bezpieczni w pracy
 • Przestrzegamy w Grupie TAURON kultury zgodności (compliance), która w połączeniu z Modelem kompetencyjnym Grupy TAURON motywuje pracowników do osiągania celów biznesowych zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz etyką. W Kodeksie wprowadzono System Zgłaszania Nadużyć
 • Rozwijamy System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON, organizujemy „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON”
 • Ściśle współpracujemy ze związkami zawodowymi, tworząc perspektywę pracy na dłuższe lata
 • Nad relacjami z interesariuszami społecznymi czuwa Rzecznik Dialogu Społecznego

Wyniki wyszukiwania: