Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Proces tworzenia wartości

Od 2016 r. Grupa TAURON raportuje osiągane wyniki i uwarunkowania swojej działalności w sposób zintegrowany – jest to najbardziej zaawansowany, całkowicie kompletny oraz zgodny z najlepszymi globalnymi praktykami standard komunikacji z otoczeniem.

Wypracowany sposób przedstawienia działalności Grupy poprzez proces przetwarzania kapitałów – finansowego, społecznego, produkcyjnego, intelektualnego, ludzkiego i naturalnego – został doceniony przez kapitułę konkursu The Best Annual Report. Poprzednia edycja naszej publikacji online została wyróżniona nagrodą za najlepszy raport zintegrowany. Opowiadając o 2017 r., staraliśmy się pogłębić przedstawiane dane i jeszcze mocniej osadzić opisy różnych aspektów działalności w szerszym kontekście – także pozafinansowym, co jest wymagane w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Kontynuując to podejście, nie zapominamy o potrzebach przedstawicieli rynku kapitałowego – przedstawione informacje są atrakcyjne i czytelne z punktu widzenia inwestorów i pozwalają im lepiej zrozumieć uwarunkowania, w jakich osiągane są wyniki finansowe.

Z czego wynika rosnąca popularność raportowania zintegrowanego? Przede wszystkim z przekonania, że klasyczne podejście do sprawozdawczości nie jest już w stanie odzwierciedlać pełnego obrazu przedsiębiorstwa. Nowoczesna organizacja zarządza efektywnie zasobami znajdującymi się również w jej otoczeniu. Nie chodzi jedynie o pozyskiwany z rynku kapitał finansowy, ale również o kapitały:

  • ludzki, co ma ogromne znaczenie w realiach rynku pracownika i dostrzegalnej luki pokoleniowej, która utrudnia spółkom sektora zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • społeczny, ponieważ na utrzymanie stabilnej bazy klientów i na realizację ambitnych projektów inwestycyjnych mają wpływ relacje na poziomie lokalnym i krajowym;
  • naturalny, ponieważ działalność każdej grupy energetycznej wiąże się z kosztami środowiskowymi, wynikającymi z troski o środowisko;
  • produkcyjny, ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne musi dbać o rozwój i modernizację aktywów, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  • intelektualny, bez którego Grupa nie mogłaby zapewnić – w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej – konkurencyjności swojej oferty.

Raportowanie zintegrowane wymaga prezentacji planów rozwoju spółki w 3 perspektywach czasowych, w tym długoterminowej. Ma to kluczowe znaczenie dla podmiotów sektora energetycznego, który znajduje się na etapie głębokiej transformacji. Informacje z tej kategorii zostały najszerzej opisane w sekcji outlook.

Model tworzenia wartości

Wyniki wyszukiwania: