Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

Grupa TAURON uważnie analizuje zmiany w otoczeniu, które wpływają na cały łańcuch wartości Grupy.

Dostrzegamy intensywny rozwój rozproszonych źródeł energii, postępującą digitalizację sieci dystrybucyjnych oraz zmianę roli odbiorcy energii, który z pasywnego uczestnika rynku staje się jego aktywnym graczem.

Postępu technologicznego nie traktujemy jako zagrożenie, lecz szansę, aby stać się liderem innowacji w sektorze energetycznym. Chcemy to osiągnąć opracowując nowe produkty i jak najbardziej efektywnie zarządzając infrastrukturą. W ten sposób przygotowujemy się na wyzwania energetyki przyszłości.

Opisane ambicje wymagały zmian organizacyjnych, wypracowania systemu zarządzania innowacjami oraz zabezpieczenia źródeł finansowania działań innowacyjnych.

Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

W realizowanej od września 2016 r. Strategii stawiamy na dynamiczny rozwój obszaru badań i rozwoju, dostrzegając w nim drogę do kreowania w przyszłości nowych przychodów. Od 2017 r. na działania z kategorii B+R+I Grupa jest gotowa przeznaczać minimum 0,4% skonsolidowanych przychodów rocznie. Strategia przewiduje również rozwój projektów w oparciu o  model Corporate Venture Capital (CVC) i coroczną rewizję wskaźnika wydatków na B+R+I, odnosząc ją do aktualnej sytuacji finansowej.

W Strategii wskazane zostały cztery priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Na ich bazie stworzony został system zarządzania projektami grupujący je w cztery kluczowe portfele.

Priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej wskazane w Strategii Grupy TAURON

 1. Klient i jego potrzeby
  Dostarczanie nowych produktów i usług, a także inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych odpowiadających na obecne i przyszłe potrzeby klientów Grupy
 2. Inteligentne usługi sieciowe
  Opracowywanie i testowanie nowych funkcjonalności sieci elektroenergetycznej, ale także ciepłowniczej, a następnie wykorzystanie potencjału technologicznego inteligentnej sieci na rzecz stworzenia innowacyjnych produktów i usług
 3. Energetyka rozproszona
  Budowa nowych kompetencji technologicznych oraz biznesowych związanych z budową i zarządzaniem rozproszonymi źródłami energii, magazynami energii
 4. Niskoemisyjne technologie wytwarzania
  Budowa i ochrona przewag konkurencyjnych w obszarze wydobycia węgla oraz wytwarzania konwencjonalnego, nowe zastosowanie paliwa węglowego

Wyniki wyszukiwania: