Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Finansowanie innowacji

Biorąc pod uwagę charakter prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz relatywnie wysokie ryzyko związane z prowadzeniem tego typu przedsięwzięć, istotną kwestią jest określenie optymalnego poziomu wydatków Grupy oraz wykorzystanie dostępnych środków finansowych pochodzących z programów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.  W aktualnej perspektywie finansowania na lata 2014-2020 pojawiły się szerokie możliwości pozyskiwania środków na innowacje.

W 2017 r. Spółki Grupy były także mocno zaangażowane w budowanie mechanizmów współpracy pomiędzy przemysłem a nauką oraz między przemysłem a start-upami. W programie Pilot Maker, dofinansowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Scale Up, zrealizowano 3 nabory gotowych do współpracy start-upów. TAURON przeanalizował blisko 130 zgłoszonych rozwiązań – 46 z pierwszego naboru, 23 z drugiego naboru i 60 z trzeciego naboru. Aż 36 start-upów przystąpiło do programu akceleracyjnego, a 28 z nich rozpoczęło współpracę z TAURONEM nad przygotowaniem rozwiązań będących odpowiedzią na  zdefiniowane przez Grupę wyzwania technologiczne, testując swoje rozwiązania na infrastrukturze TAURONA i przygotowując swoje rozwiązania do testów pilotażowych.

Liderem programu była firma techBrainers, partnerem głównym TAURON, pozostałe podmioty zaangażowane w inicjatywę to znane spółki Kross S.A i Amplus sp. z o.o. W związku z zakończeniem możliwości finansowania dalszej współpracy ze start-upami w ramach programu Pilot Maker, Grupa podjęła decyzję o kontynuacji działań w oparciu o własne środki. W wyniku działań zrealizowanych w 2017 r. doszło do podpisania pierwszych umów pomiędzy Spółkami Grupy TAURON a start-upami, które przedstawiły konkretne rozwiązania technologiczne, możliwe do zastosowania w działalności Grupy.

Kontynuacja finansowania współpracy ze start-upami wyłonionymi w ramach programu Pilot Maker ma na celu utrwalenie relacji z podmiotami, które udowodniły, że ich rozwiązania mogą przełożyć się na konkretne korzyści dla Grupy.

W 2017 r. Grupa realizowała prace w ramach KIC InnoEnergy, w szczególności polskiego węzła InnoEnergy Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jednego z sześciu w UE). W strukturach KIC InnoEnergy TAURON ma status Partnera Stowarzyszonego. Jednym z obszarów zainteresowań TAURON są tzw. czyste technologie węglowe. Jednocześnie prowadzenie badań i koordynacja działań w tym obszarze są głównymi zadaniami spółki InnoEnergy Central Europe sp. z o.o., której TAURON jest jednym z udziałowców. W 2017 r. przedstawiciele Spółki byli zaangażowani w prace KIC InnoEnergy, związane z ewaluacją projektów/inicjatyw proponowanych do realizacji przez innych partnerów działających w strukturach KIC InnoEnergy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Rok 2017 można również podsumować jako bardzo intensywny w kontekście współpracy z podmiotami zagranicznymi. Nawiązaliśmy kontakt z Instytutem EPRI (USA), co przełożyło się na przygotowanie udziału w dwóch programach badawczych realizowanych przez EPRI. Złożono również kolejne dwa wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach paneuropejskiego programu Horyzont 2020. Jest to kontynuacja działalności Obszaru Badań i Innowacji w tym zakresie – do tej pory udało się złożyć w różnego rodzaju konsorcjach międzynarodowych ponad 20 wniosków w ramach tego programu. Z przyznanym dofinansowaniem w Grupie TAURON obecnie realizowane są trzy z nich.

Wyniki wyszukiwania: