Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Jak zarządzamy innowacjami?

Historycznie innowacje w TAURONIE rozwijane były w poszczególnych elektrowniach i w ramach rejonów energetycznych.

Spółki tworzące Grupę dysponują kilkudziesięcioma patentami, niektóre z wypracowanych rozwiązań udało się rentownie wdrożyć lub sprzedać innym przedsiębiorstwom.

Ten konserwatywny model rozwoju rozwiązań, produktów i usług musiał zostać dostosowany do nowych wyzwań stojących przed Grupą i całym sektorem energetycznym. Budując od podstaw ekosystem innowacyjności, postawiliśmy na elastyczność i otwartość.

Obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej duże znaczenie zyskała kooperacja ze start-upami. Jej nawiązanie wymagało od Grupy wypracowania od podstaw formuły współpracy dużego z małym – czyli Grupy TAURON z zespołami odległymi od korporacyjnych procedur opracowywania i wdrażania projektów.

Jak pokazała praktyka, współpraca pomiędzy tego typu podmiotami wymaga wspomnianej już elastyczności, zarówno po stronie korporacji, jak i start-upu. Obie strony muszą dostosować swoje oczekiwania do potrzeb i możliwości partnera. Wypracowanie wspólnego języka było wysiłkiem, który przyniósł w 2017 roku widoczne efekty. Kluczowe okazało się znalezienie partnera, który doskonale porusza się w ekosystemie startupów. Właśnie dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą techBrainers,. Nabór projektów i wsparcie startupów w ramach programu Pilot Maker pozwolił wkroczyć na ścieżkę realizacji projektów, które w najbliższej przyszłości mogą istotnie wpłynąć na działalność Grupy.

Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wymagała wprowadzenia zarządzania procesowego. Jasne definiowanie zadań i odpowiedzialności osób oraz komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością B+R+I w poszczególnych spółkach Grupy  zwiększyło naszą efektywność i poprawiło terminowość. Zmiany w organizacji obszaru odpowiedzialnego za kreowanie innowacji  pozwoliły na wprowadzenie bardziej skutecznego nadzoru Centrum Korporacyjnego nad realizacją poszczególnych projektów, włączając w to zarządzanie zasobami finansowymi i niefinansowymi.

CASE: Pilot Maker

W lipcu 2016 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. podjął decyzję o zaangażowaniu spółek Grupy w program „ScaleUp” i postanowił zgromadzić oferty potencjalnych operatorów. Do współpracy wybrano firmę techBrainers z koncepcją programu Pilot Maker. Zaproponowany model połączenia potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw okazał się na tyle atrakcyjny i dopracowany, że inicjatywa w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Pilot Maker uzyskała dofinansowanie w wysokości niemal 6 mln zł.

PilotMaker w liczbach:

  • 3 nabory start-upów (luty, kwiecień, sierpień 2017)
  • 128 zgłoszonych pomysłów
  • 80 zespołów projektowych prezentujących projekty na Komitetach Selekcji
  • 36 start-upów weszło do Programu (podpisało umowy akceleracyjne)
  • 28 start-upów rozpoczęło prace ze spółkami Grupy TAURON (przeszło przez min. jedną iterację w fazie prototypowania)
  • 9 spółek Grupy TAURON zaangażowanych we współpracę komercyjną
  • 20 ekspertów merytorycznych TAURON biorących czynny udział w akceleracji
  • 10 kluczowych menedżerów TAURON wspierających projekty start-upowe od strony biznesowej

Efektem Pilot Maker są konkretne projekty innowacyjne przetestowane i realizowane w Grupie TAURON. W ramach obszaru smart home pracujemy nad systemem urządzeń pozwalających klientowi końcowemu na monitorowanie zużycia energii elektrycznej w domu. Powstaje platforma komunikacyjna wykorzystująca wirtualnego asystenta głosowego obsługującego wybrane procesy z zakresu customer service. Zamierzamy również ułatwić naszym klientom odczyty licznika, dostarczając im rozwiązanie wykorzystujące aparat smartfonu.

Z myślą o unowocześnieniu sieci dystrybucyjnych powstaje rozwiązanie monitorujące odpływy niskiego napięcia w stacjach transformatorowych Sn/nn. W ramach kolejnego projektu opracowywane jest rozwiązanie umożliwiające zdalny pomiar odległości pomiędzy linią energetyczną SN (WN) a gruntem za pomocą sensorów oraz przesył wykonanych pomiarów na duże odległości za pomocą bezprzewodowej ultraenergooszczędnej technologii transmisji danych.

Pilot Maker to również jedna ze ścieżek wejścia grupy w obszar elektromobilności – we współpracy ze start-upem pracujemy nad  dynamicznym balansowaniem mocy w sieci ładowarek do samochodów elektrycznych.

Jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Grupa, jest także moderowanie i promowanie innowacyjności wśród pracowników Grupy. Naszą intencją jest osiągnięcie statusu lidera innowacji branży energetycznej. Lider wyznacza kierunki i kreuje przyszły kształt sektora, najlepiej dostrzegając kierunki umożliwiające zachowanie przewagi konkurencyjnej.

Wyniki wyszukiwania: