Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

W 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w dużej mierze dzięki poprawie kluczowych wskaźników operacyjnych.

Znaczącym sukcesem w minionym roku była dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania i optymalizacja terminu zapadalności zadłużenia. Wyemitowaliśmy notowane na giełdzie w Londynie euroobligacje o wartości 500 mln euro i zapewniliśmy sobie możliwość opcjonalnej emisji obligacji hybrydowych. Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową Grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego. Na dobrą sytuację finansową Grupy istotny wpływ miały konsekwentnie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji. Program poprawy efektywności od początku 2016 r. przyniósł niemal 1,1 mld zł oszczędności, a wprowadzone inicjatywy strategiczne dały ponad 900 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego.

Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Rok 2017 był okresem dużej aktywności w obszarze pozyskiwania finansowania przez Grupę TAURON. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, a na początku września 2017 r., podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającą emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł.

Działania podejmowane w 2017 r. pozwoliły zdywersyfikować źródła finansowania, wydłużyć termin zapadalności długu oraz zabezpieczyć środki na realizację kluczowych inwestycji Grupy.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON osiągnęły poziom 8,0 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

Wyniki wyszukiwania: