Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wyniki osiągnięte w ramach kluczowych segmentów Klientów

Wśród klientów detalicznych Grupy TAURON są zarówno największe podmioty z sektora przemysłu ciężkiego, jak i drobni przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe.

W celu dostosowania oferty produktowej, kanałów sprzedaży i komunikacji marketingowej do zróżnicowanych oczekiwań odbiorców Grupa TAURON dzieli klientów na główne kategorie, w zależności od ilości zużywanej energii elektrycznej: klienci strategiczni, biznesowi i masowi.

Na wykresie i w tabeli prezentujemy ilość sprzedanej energii według opisanej wyżej segmentacji oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Ilość energii elektrycznej sprzedanej w 2017 r. przez Grupę TAURON klientom końcowym z różnych segmentów

Ilość energii elektrycznej sprzedanej w 2017 r. przez Grupę TAURON klientom końcowym z różnych kategorii

Lp. Grupa klientów Ilość energii (TWh) Liczba
1. Klienci strategiczni Klienci o rocznym potencjale zużycia energii nie mniejszym niż 40 GWh lub będący strategicznymi partnerami biznesowymi Grupy Kapitałowej TAURON, tj. podmioty głównie z sektora przemysłu ciężkiego m. in. hutniczego, chemicznego, wydobywczego, samochodowego 7,7 1 tys.
2. Klienci biznesowi Klienci o rocznym potencjale zużycia powyżej 250 MWh lub dokonujący zakupu energii w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. wytwórcy sprzętu, odbiorcy z przemysłu spożywczego, sketora publicznego, przemysłu budowlanego oraz sektora usług komunalnych, podmioty z pozostałych sektorów przemysłu 12,7 185 tys.
3. Klienci masowi- małe i średnie przedsiębiorstwa Klienci zajmujący się działalnością sprzedażową, usługową, bankową, gastronomiczną oraz drobni przedsiębiorcy 1,9 339 tys.
4. Klienci masowi- gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe 9,5 4836 tys.
5. Sprzedaż do TAURON Dystrybucja na pokrycie różnic bliansowych 2,9
6. Pozostałe m. in. eksport, potrzeby własne 0,2
Segment Sprzedaż   34,9 5361 tys.

Wpływ liberalizacji rynku na relacje z klientami

Proces postępującej liberalizacji i związana z tym rosnąca świadomość w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku energii po stronie klientów ma swoje odzwierciedlenie w stopniu lojalizacji poszczególnych segmentów nabywców. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących.

Na najbardziej zaawansowanym poziomie tego procesu są klienci z segmentu biznesowego Grupy Kapitałowej TAURON, gdzie ok. 97% wolumenu zawartych umów jest efektem indywidualnie negocjowanych warunków handlowych.

W 2017 r. oferta sprzedażowa spółki TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała dwa media – energię elektryczną i paliwo gazowe. Ze względu na świadomość klientów w zakresie mechanizmów rynku energii oraz nabyte umiejętności korzystania z tych mechanizmów, TAURON Sprzedaż skoncentrował swoje działania na obronie posiadanej bazy klienckiej. W szczególności kontynuowano działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów. Uznano, że szczególny nacisk zostanie położony na budowę oferty spełniającej oczekiwania klientów. Klientom zaoferowano do wyboru szereg produktów uwzględniających ich potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, giełdowe i techniczne.

Rozbudowując ofertę w rozwijającym się obszarze sprzedaży paliwa gazowego kontynuowano sprzedaż produktu TAURON Gaz Giełda zbudowanego w oparciu o ceny rynkowe wyznaczane na podstawie notowań indeksów RTT TGE. Ponadto, w celu intensyfikacji kontraktacji energii elektrycznej i gazu, utrzymano w ofercie produkt TAURON Multipakiet, który zapewnia jednoczesną kontraktację klientów w zakresie obu mediów w trakcie jednych negocjacji biznesowych.

W 2017 r. kontynuowany był proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego. Na koniec 2017 r. Grupa Kapitałowa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie do ok. 38% klientów segmentu (umowy lojalizujące), a 62% klientów kupowało energię po cenach taryfowych.

Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2017 r. były produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało ponad 1 mln klientów. W ramach kampanii sprzedażowych TAURON Sprzedaż kontynuował w 2017 r. sprzedaż gazu do klientów rynku masowego. Ponadto w 2017 r. gama produktów kierowanych do klientów TAURON Sprzedaż została rozszerzona o produkty specjalistyczne.

Produkty assistance będą stanowiły podstawę oferty także w 2018 r.

Wyniki wyszukiwania: