Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitalizacja i notowania akcji TAURON na GPW

Akcje TAURON są notowane na Rynku Głównym GPW od 30 czerwca 2010 r. W 2017 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 2,76 zł do 4,12 zł (według cen zamknięcia).

Podczas ostatniej sesji w 2016 r. kurs akcji osiągnął poziom 2,85 zł, a rok później cena wyniosła 3,05 zł. Oznacza to, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje TAURON w 2017 r. wyniosła 7%.

Dynamika kursu TPE na tle indeksów GWP od początku 2017 r. 

Koniunktura na warszawskiej GPW w 2017 r. pozostawała pod wpływem sprzyjających czynników zarówno o charakterze globalnym, jak i lokalnym. Inwestorzy przekonali się, że polityka gospodarcza rządu pozwala na dalszy dynamiczny wzrost PKB, a polski złoty był jedną z najmocniejszych walut na rynku. Atrakcyjności w oczach inwestorów nabrały również spółki z sektora energetycznego, co przełożyło się na 15-procentowy wzrost indeksu WIG-Energia.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane dotyczące akcji Spółki w latach 2011-2017.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kurs maksymalny (zł) 6,81 5,61 5,39 5,69 5,29 3,19 4,12
Kurs minimalny (zł) 4,65 4,08 3,85 4,04 2,37 2,31 2,75
Kurs ostatni (zł) 5,35 4,75 4,37 5,05 2,88 2,85 3,05
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9 376 8 325 7 659 8 850 5 047 4 995 5 345
Kapitalizacja na koniec okresu (proc.) 2,1 1,59 1,29 1,5 0,98 0,9 0,8
Wartość księgowa (mln zł) 15 922,47 16 839,41 17 675,34 18 106,79 18 837,00 16 348,99 17 880
C/Z 8,1 5,5 5,5 7,8 4,2 x 3,02
C/WK 0,59 0,49 0,43 0,49 0,27 0,31 0,31
Stopa zwrotu od początku roku* (proc.) -16,73 -5,03 -3,64 20,07 -40,78 -1,04 7,02
Stopa dywidendy (proc.) 2,8 6,5 4,6 3,8 5,2
Wartość obrotów (mln zł) 5 574,82 3 198,94 3 103,56 3 134,81 3 062,52 3 199,02 2 737,330
Udział w obrotach (proc.) 2,21 1,7 1,41 1,53 1,5 1,69 1,16
Średni wolumen na sesję 3 721 539 2 667 725 2 793 020 2 489 329 3 190 195 4 662 087 3 261 765
Średnia liczba transakcji na sesję 1 373 960 1 022 1 106 1 431 1 465 1 323

Źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
* stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem dochodu inwestora z tytułu dywidendy i przy założeniu, że osiągany dochód dodatkowy jest reinwestowany. Metodologia zgodna z Biuletynem Statystycznym GPW.

 

Obok bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, na notowania akcji TAURON w minionym roku pozytywnie wpłynęły również działania w obszarze pozyskiwania finansowania mające zapewnić stabilność finansową Grupy Kapitałowej TAURON, w szczególności emisja w lipcu 2017 r. 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro.

Poniższe wykresy przedstawiają historyczne kształtowanie się kursu akcji TAURON oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG20 i WIG-Energia.

Kurs akcji TAURON oraz istotne wydarzenia w 2017 r.

Kurs akcji TAURON na tle indeksów giełdowych od 2 stycznia 2015 r. do 29 grudnia 2017 r.

Kurs akcji TAURON na tle spółek energetycznych od 2 stycznia 2015 r. do 29 grudnia 2017r.

Kurs akcji TAURON na tle zagranicznych spółek z sektora energetycznego od 2 stycznia 2015 r. do 29 grudnia 2017 r.

Wyniki wyszukiwania: