Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Obligacje

W 2017 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne do rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON.

TAURON Polska Energia wyemitował w 2017 r. euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro z 10-letnim terminem wykupu. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów europejskich oraz krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja.

Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON, w tym między innymi na finansowanie inwestycji w segment dystrybucji. Obligacje są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Agencja ratingowa Fitch nadała euroobligacjom rating na poziomie „BBB”.

 

We wrześniu podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Program przewiduje możliwość emisji w kilku seriach do końca czerwca 2019 r. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze 7 lat to tzw. non-call period. BGK zobowiązał się również do utrzymania obligacji na swoim bilansie przez 7 lat.

Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia, którego maksymalną dopuszczalną wartość ustalono na poziomie 3,5x.

Wyniki wyszukiwania: