Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Relacje Inwestorskie

Rzetelna i regularna komunikacja z akcjonariuszami, inwestorami oraz dziennikarzami to jeden z podstawowych priorytetów Grupy TAURON.

Odbywa się ona nie tylko w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, ale jest również uzupełniana licznymi dodatkowymi aktywnościami i narzędziami kierowanymi bezpośrednio do wszystkich interesariuszy.

Budowanie przez nas relacji z inwestorami oparte jest zarówno na wcielaniu w życie najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie, jak i wyznaczaniu najwyższych standardów na polskim rynku kapitałowym. Za realizację najlepszych praktyk w tym obszarze odpowiada zespół relacji inwestorskich, który współpracując bezpośrednio z Zarządem TAURON oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, dba o to, by wszyscy interesariusze otrzymywali kompletne informacje na temat działalności Grupy.

Sami organizujemy konferencje inwestorskie, ale również aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach przygotowywanych przez podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym, w tym w roadshows w Polsce i za granicą.

Spotkania z inwestorami…

W 2017 r. członkowie Zarządu oraz inni przedstawiciele Grupy TAURON odbyli liczne spotkania z inwestorami, podczas których prezentowana była strategia Grupy, jej projekty inwestycyjne oraz sytuacja finansowa, a także informacje dotyczące aktualnej kondycji i perspektyw dla sektora energetycznego. W związku z publikacją raportów okresowych Spółka zorganizowała konferencje dla inwestorów i analityków, podczas których członkowie Zarządu omawiali wyniki finansowe oraz prezentowali najważniejsze osiągnięcia w raportowanych okresach. Wydarzenia te były transmitowane za pośrednictwem internetu w języku polskim i angielskim. Zadbaliśmy również o możliwość ich prześledzenia w terminie późniejszym. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mają zagwarantowany równy dostęp do informacji.

…oraz dziennikarzami

Osobne spotkania poświęcone omówieniu wyników finansowych są regularnie organizowane również dla przedstawicieli kluczowych mediów. Grupa TAURON dokłada wszelkich starań, by informacje na temat jej kondycji mogły dotrzeć do wszystkich grup inwestorów za pośrednictwem różnych kanałów.

Roadshows i konferencje

Oprócz spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2017 r. członkowie Zarządu oraz przedstawiciele zespołu relacji inwestorskich wzięli udział w 16 konferencjach i roadshows, podczas których odbyło się około 100 spotkań z zarządzającymi i analitykami rynku kapitałowego. Przedstawiciele TAURON spotykali się z inwestorami instytucjonalnymi nie tylko w Polsce, ale także w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Holandii, Francji i Czechach.

Elektroniczne kanały komunikacji

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych i mediów społecznościowych kładziemy duży nacisk na ich rozwój i traktujemy je jako ważne narządzie do komunikacji z inwestorami.

YouTube
W serwisie YouTube zamieszczamy relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń: konferencji wynikowych, obrad Walnego Zgromadzenia, Dni Inwestora oraz komentarze Prezesa Zarządu do wyników finansowych.

Facebook
Na portalu społecznościowym Facebook Spółka publikowała zapowiedzi istotnych wydarzeń wraz z linkami do stron, na których można śledzić transmisje lub wziąć udział w czacie inwestorskim.

Twitter
TAURON posiada profil korporacyjny na portalu społecznościowym Twitter, gdzie publikuje między innymi wpisy z obszaru relacji inwestorskich.

Relacje Inwestorskie

Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególności Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacje Inwestorskie zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących wydarzeniach, wynikach finansowych czy Walnym Zgromadzeniu. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Spotkania z inwestorami indywidualnymi

W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczył w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych. Był między innymi partnerem konferencji „WallStreet” w Karpaczu oraz zawodów sportowych rynku kapitałowego „Capital Market Games”. W ramach regularnej komunikacji z tą liczną grupą inwestorów w 2017 r. odbyły się cztery czaty z przedstawicielem Zarządu, w których każdorazowo brało udział około stu inwestorów.

Najwyższa jakość relacji inwestorskich

Nasza aktywność w obszarze relacji inwestorskich jest doceniana przez uczestników rynku kapitałowego i inwestorów. W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, Spółka otrzymała nagrody i wyróżnienia za wysoką jakość relacji inwestorskich:

  • W marcu 2017 r. Spółka otrzymała nagrodę specjalną w konkursie na najlepsze relacje inwestorskie spółek z indeksu WIG30 organizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich.
  • W czerwcu 2017 r. TAURON uzyskał tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego 2017” w kategorii spółka. O zwycięstwie w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zadecydowały głosy inwestorów, którzy docenili wysokie standardy TAURON w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji kierowanej do inwestorów indywidualnych.
  • W minionym roku TAURON znalazł się w gronie laureatów rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” za przejrzystość biznesu i jakość komunikacji z rynkiem. Ranking, organizowany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, powstał w oparciu o badanie ankietowe, w którym oceniano trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem, tj. sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. TAURON jest też regularnie nagradzany w konkursach na najlepszy raport roczny.
  • W poprzednich trzech edycjach konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków Spółka zajmowała pierwsze miejsca, kwalifikując się w 2017 r. do elitarnej kategorii „The Best of the Best”. W ubiegłorocznej edycji konkursu TAURON otrzymał również pierwszą nagrodę za zintegrowany raport roczny. Spółka utrzymuje wysoki poziom raportowania, by sprostać oczekiwaniom jak najszerszego grona odbiorców – zarówno klientów, akcjonariuszy, analityków, jak i przedstawicieli mediów. Dlatego w 2017 r. zespół pracujący nad projektem zintegrowanego raportu rocznego skoncentrował się na zgodności struktury i treści z międzynarodowymi standardami raportowania zintegrowanego. Efektem prac jest nowoczesny, multimedialny raport online prezentujący najważniejsze informacje o Grupie Kapitałowej TAURON.

Od 2013 r. TAURON wchodzi w skład RESPECT Index, a w grudniu 2017 r., po raz piąty z rzędu, Spółka znalazła się w gronie podmiotów giełdowych stosujących najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania: