Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Klienci w centrum naszej uwagi

W dobie intensywnych zmian w otoczeniu rynkowym, postępującej cyfryzacji i mobilności społeczeństwa następuje również widoczna zmiana oczekiwań naszych klientów.

EU-DMA: badania i rozwójG4-PR8

Stają się oni coraz bardziej aktywni i świadomi, oczekują szerokiej i kompleksowej oferty oraz nowoczesnych kanałów obsługi.

Zgodnie z naszą wizją, dążymy do tego, by być firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na ich potrzeby. Chcemy oferować produkty i usługi dostosowane do oczekiwań klientów. Troska o grupę blisko 5,5 mln klientów wyraża się także poprzez optymalizację i usprawnianie działalności na każdym z poziomów funkcjonowania TAURONA.

Mamy świadomość, że w XXI wieku klienci oczekują od nas większego zaangażowania także w obszar pozabiznesowy, stąd też zorientowanie klienta oraz jego potrzeby stanowi jeden z dwóch wiodących kierunków Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON oraz przedmiot oddzielnego dokumentu, jakim jest PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON.

Liczba klientów indywidualnych i biznesowych

G4-EU3G4-9

Standardy obsługi klienta w Grupie TAURON

Wszelkie udogodnienia oraz usprawnienia, które Grupa TAURON realizuje dla klientów, przygotowywane są w oparciu o informację zwrotną. Chcąc poznać tę grupę interesariuszy, przeprowadzamy badania ukazujące zmiany w obszarze ich satysfakcji, ze szczególnym uwzględnieniem jakości obsługi. Badania są przeprowadzane oddzielnie dla klientów indywidualnych, biznesowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Napawa nas dumną i motywuje do dalszej pracy fakt, że ich wyniki z roku na rok są coraz lepsze, pozycjonując TAURON w roli lidera na tle konkurencji. Wraz z zadowoleniem klientów rośnie także wskaźnik lojalności, co jest szczególnym dowodem na to, że w czasach nasilonej konkurencji darzą nas oni zaufaniem i chcą pozostać z nami na dłużej. W 2017 r. badanie satysfakcji dla TAURON Obsługa Klienta przeprowadziła firma TNS Polska.

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów

G4-PR5
[%] 2014 2015 2016 2017
Klienci zadowoleni ze współpracy z firmą TAURON 76% – klienci indywidualni 79% – klienci  indywidualni 80% – klienci  indywidualni 80% – klienci indywidualni
72% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 70% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 73% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 71% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)
72% – klienci biznesowi 75% – klienci biznesowi 75% – klienci biznesowi 77% – klienci biznesowi
Klienci zadowoleni z obsługi 81% – klienci indywidualni 80% – klienci indywidualni 82% – klienci indywidualni 79% – klienci indywidualni
76% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 76% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 76% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 69% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)
81% – klienci biznesowi 83% – klienci biznesowi 84% – klienci biznesowi 83% – klienci biznesowi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks satysfakcji
(CSI)
71 73 73 76 79 80 80
Indeks lojalności 73 77 77 83 84 86 85

Wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów defaworyzowanych i wrażliwych grup odbiorczych

EU-DMA: informacja

TAURON podejmuje liczne działania na rzecz klientów defaworyzowanych. Niektóre z nich można zauważyć gołym okiem – np. przystosowanie stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta (POK) do potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazdy, poczekalnie) czy dostosowanie stron internetowych do potrzeb ludzi słabowidzących.

Bezsprzecznie doświadczamy rozwoju wolnego rynku w obszarze energii elektrycznej. To niestety często wiąże się z bezwzględną walką o klienta. Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej wykorzystują nieświadomość i łatwowierność konsumencką, zwłaszcza osób starszych. Odpowiedzią na ten problem są prowadzone przez Zespół Rzecznika Praw Klienta TAURON Polska Energia warsztaty Energia dla seniorów. Inicjatywa mająca na celu edukowanie klientów, jak bezpiecznie poruszać się po rynku energii, dedykowana jest osobom starszym, które są najbardziej narażone na działania nieuczciwych sprzedawców energii. Akcja opiera się na współpracy międzysektorowej – biznesu, administracji publicznej reprezentowanej przez rzeczników praw konsumenckich oraz organizacji pozarządowych, czyli uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz związków emerytów i rencistów. W ramach warsztatów organizowane są zarówno wykłady dla szerokiego grona słuchaczy, jak i kameralne spotkania edukacyjne. Do końca 2017 r. zrealizowano 5 warsztatów pn. „Energia dla seniora”, podczas których wyedukowano około 140 seniorów.

W 2017 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta w TAURON Polska Energia kontynuował zapoczątkowaną rok wcześniej pionierską akcję dedykowaną klientom wrażliwym energetycznie. Inicjatywa stwarza możliwość dialogu pomiędzy organizacjami pomocowymi a przedsiębiorstwem energetycznym. To wyjątkowa okazja do wymiany opinii, doświadczeń i spojrzenia na problemy wrażliwych grup klienckich z różnych perspektyw. Celem akcji jest wyposażenie pracowników pomocy społecznej w pakiet praktycznych porad dotyczących rynku energii, ale również udzielenie wskazówek, jak pomóc klientom wrażliwym energetycznie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dzięki temu kadra pracownicza Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej może skuteczniej pomagać swoim podopiecznym.

Przykładowa tematyka warsztatów:

 • Prawa i obowiązki konsumentów w energetyce
 • Prąd jako produkt
 • Jak czytać fakturę?
 • Dlaczego klienci się zadłużają?
 • Nielegalny pobór energii – konsekwencje, zasady bezpieczeństwa
 • Jak prowadzić gospodarstwo domowe w sposób energooszczędny
 • Reklamacje w energetyce

Obsługa reklamacji

Skutecznym sposobem pozyskiwania informacji o jakości świadczonych usług są reklamacje. Dzięki efektywnemu zarządzaniu procesem można usprawniać mechanizmy obsługi klienta oraz wpływać na poziom zadowolenia klientów.

Reklamacje kierowane do TAURONA wpływają tradycyjną pocztą, e-mailem, telefonicznie, za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej oraz za pośrednictwem eBOK. Następnie są rejestrowane w systemie SOD.

Wszystkie uwagi i reklamacje traktujemy poważnie – czas i sposób reakcji określają precyzyjne i restrykcyjne procedury wewnętrzne. Zgodnie z nimi każdy sygnał od klienta jest dokładnie analizowany w celu prawidłowego i skutecznego zidentyfikowania przyczyn niezgodności oraz określenia miejsca ich powstania. Fakt wystąpienia nieprawidłowości zgłaszany jest właścicielowi procesu biznesowego, odpowiadającemu za wdrożenie działań korygujących, w celu doraźnego rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi. Efektem końcowym jest wprowadzenie działań zapobiegawczych dla przyszłego wyeliminowania zidentyfikowanej niezgodności. Zdiagnozowane przypadki, podjęte działania korygujące i zapobiegawcze są zawarte w – cyklicznie weryfikowanych pod względem powtarzalności – Kartach Diagnozy przyczyn reklamacji.

Ustalenie jednolitych zasad zarządzania reklamacjami zapewnia ich rzetelne i terminowe rozpatrywanie, jak również określa zasady współpracy pomiędzy Centrum Reklamacji a właścicielami biznesowymi procesów.

W celu jak najlepszego zrozumienia perspektywy klienckiej od 2013 r. w TAURON Dystrybucja i TAURON Obsługa Klienta prowadzone są cykliczne warsztaty przygotowywane na bazie reklamacji. Wspólnie z pracownikami obszarów, których dana reklamacja dotyczyła, analizowane są przyczyny i możliwe alternatywne rozwiązania.

Praktyka przyczynia się do realizowania idei organizacji samouczącej się.

Odpowiedzialność wobec klienta

G4-PR8, PR-DMA: Ochrona prywatności klienta

Wprowadzając wszelkie udogodnienia i usprawnienia, wielką wagę – zgodnie z mottem zrównoważonego rozwoju „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo” – przywiązujemy do kwestii związanych z bezpieczeństwem danych naszych klientów.

G4-PR8

W 2017 r. nie wydarzył się żaden wewnętrzny incydent zarejestrowany przez Biuro Bezpieczeństwa IT w TOK, w przypadku którego przyczyna leżałaby po stronie TAURON Obsługa Klienta. Jednocześnie – podobnie jak rok wcześniej – w TAURONIE nie miała miejsca utrata danych naszych klientów.

Dzięki centralnemu systemowi billingowemu AUMS EDO możemy ujednolicić dokumenty, typy rozliczeń i procesów obsługowych. W rezultacie klienci, niezależnie od tego, jaki sposób komunikacji z firmą wybiorą – czy skorzystają z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK), Telefonicznej Obsługi Klienta, czy też przyjdą do dowolnego Punktu Obsługi Klienta – zostaną obsłużeni kompleksowo i co bardzo ważne – bezpiecznie.

Wzrost jakości usług świadczonych przez TAURON Obsługa Klienta potwierdzają stale rosnące wskaźniki zadowolenia otoczenia klienckiego.

Potrzeby klientów wyznaczają trendy rozwoju produktów i usług. Z tego powodu TAURON systematycznie bada oraz analizuje ich oczekiwania i na tej podstawie buduje oferty produktowe. Z roku na rok środowisko klienckie staje się coraz bardziej świadome i nie oczekuje wyłącznie dostarczenia oferty zawierającej atrakcyjną cenę energii, ale również zwraca uwagę na usługi dodatkowe, zapewniające poczucie bezpieczeństwa i swobodę w używaniu.

Klienci TAURONA mogli korzystać dotychczas z oferty na prąd z Elektrykiem 24H lub Serwisantem 24H oraz gaz z usługą Gaz Pomoc 24H lub Serwisant Gazowy 24H.
W 2017 r. pakiety te zostały wzbogacone o usługi szklarza, ślusarza i hydraulika. Wybór akurat tych trzech specjalistów poprzedzono analizą rynku usług serwisowych w Polsce. Rynek potwierdził, że to właśnie usługi tych fachowców są najczęściej zamawiane przez klientów.

W ramach usług Serwisant 24H PLUS i Serwisant Gazowy 24H PLUS klienci mają zapewnioną pomoc hydraulika, który pomoże w przypadku awarii wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, a także wsparcie ślusarza w razie uszkodzenia zamków drzwi zewnętrznych oraz pomoc szklarza w przypadku uszkodzenia szyb w oknach zewnętrznych. Ponadto, w nowych pakietach klienci mają zagwarantowane to, co cenili w usługach TAURONA już wcześniej. Prąd z Serwisantem 24H PLUS łączy atrakcyjną cenę energii elektrycznej z usługą naprawy instalacji elektrycznej oraz sprzętu ADR, RTV, PC lub urządzeń biurowych. Usługą oferowaną na podobnych warunkach jest również – dotyczący naprawy instalacji i urządzeń gazowych – Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS. Zarówno Prąd z Serwisantem 24H PLUS, jak i Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS funkcjonują w dwóch wersjach. Pierwszy wariant przeznaczony jest dla klientów z gospodarstw domowych, drugi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca 2017 r. z ofert z usługami serwisowymi skorzystało łącznie ponad milion osób.

W 2017 r. TAURON Wydobycie kontynuował – zapoczątkowaną w poprzednim roku – produkcję ekogroszku – paliwa węglowego o wysokiej jakości, które wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Wysoka wartość opałowa (26 MJ/kg), niski indeks spiekalności i minimalna ilość powstającego w toku spalania popiołu gwarantują efektywne ogrzewanie, niskie zużycie surowca i bezawaryjną pracę urządzeń grzewczych. Produkt posiada certyfikat jakości Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Obecnie różne grupy klientów mogą być też prosumentami, a więc nie tylko odbierać energię, ale również ją wytwarzać. Instalacje fotowoltaiczne w ofercie TAURONA umożliwiają klientom wytwarzanie energii ze światła słonecznego. Oferta ta obejmuje między innymi możliwość brania kredytów w banku w systemie dogodnych rat na budowę instalacji. Dodatkowo klienci, wybierając Fotowoltaikę w ofercie TAURONA, otrzymują bonus w postaci zwrotu za prąd (tauron.pl/zwrotzaprad) oraz ubezpieczenie instalacji.

Dla klientów biznesowych szczególnie ważne jest wsparcie i doradztwo. Dlatego realizując te oczekiwania, TAURON Sprzedaż oddelegował do obsługi klientów biznesowych dedykowanych doradców, którzy wspierają ich w wyborze najlepszych dla ich przedsiębiorstwa rozwiązań związanych z zakupem energii.

Aktualna oferta TAURONA dostępna jest na stronie www.tauron.pl

PR-DMA: komunikacja marketingowaPR-DMA: Oznakowanie produktów i usług

Obecnie, przy niezwykle dużej i często agresywnej konkurencji na rynku, prawdziwe i trwałe relacje z otoczeniem klienckim budowane są na wzajemnym zaufaniu. Dlatego w Grupie TAURON konstruujemy oferty w taki sposób, aby jasno i przejrzyście pokazywały klientom korzyści, płynące z ich wyboru. Jednocześnie dbamy o to, żeby w klarowny sposób eksponować prawa i obowiązki wynikające z podpisania umowy sprzedażowej. W razie pytań lub wątpliwości klient zawsze może wejść na stronę internetową z ofertami i promocjami lub skontaktować się z doradcą  TAURONA pod numerem 555 444 555, uzyskując wszelkie niezbędne informacje.

W spółce odpowiedzialnej za przygotowanie ofert i kampanii marketingowej – TAURON Sprzedaż trwają prace nad opracowaniem wewnętrznych procedur systematyzujących obszar komunikacji sprzedażowej. Obecnie każda oferta jest szczegółowo konsultowana z działem prawnym spółki, który sprawdza jej przejrzystość i poprawność pod kątem zgodności z przepisami prawa, tj.:

 • Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • Kodeksu Cywilnego;
 • Ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dowodem na słuszność tego podejścia jest fakt, że w 2017 r. w Grupie TAURON nie wystąpił przypadek niezgodności z przepisami dotyczącymi oznakowania usługi, produktu oraz komunikacji marketingowej, skutkujący koniecznością płacenia kary. (G4-PR4, G4-PR7)

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Polsce ponad 460 firm posiada koncesję na obrót energią elektryczną, ale zaledwie siedem może pochwalić się przyznawanym przez Towarzystwo Obrotu Energią na podstawie audytów przeprowadzanych przez TÜV Rheinland Polska tytułem Certyfikowanego Sprzedawcy Energii. Wśród nich jest TAURON Sprzedaż. W trakcie procedury przyznawania certyfikatu sprawdza się, czy ubiegające się o atest firmy spełniają wymagania określone w dokumencie „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej”. Spółka sprzedażowa TAURONA otrzymała to prestiżowe świadectwo w kwietniu 2015 r.

  DOBRA PRAKTYKA

 1. Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka
  Program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, a także popularyzacja zagadnień związanych z powstawaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucja od 2013 r., niemniej w 2017 r. nastąpiła zmiana jego formuły. Lekcje prowadzone w szkołach, na terenie działania spółki, zostały zastąpione przez multimedialną platformę edukacyjną, zawierającą scenariusze zajęć oraz szereg materiałów dydaktycznych. Część z nich jest przygotowana dla uczniów z niepełnosprawnością. Elementem programu są także zajęcia edukacyjne, odbywające się podczas różnych imprez plenerowych i naukowych oraz w placówkach edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością. W 2017 r. przeprowadzono 13 takich zajęć dla kilku tysięcy uczestników.

Kanały komunikacji z klientami

EU-DMA: komunikacja marketingowa

Różne grupy klienckie preferują odmienne narzędzia i kanały komunikacji. Nasze założenie jest jednak wspólne – chcemy, aby nasi obecni i przyszli klienci mieli TAURONA i informacje o nim na wyciągnięcie ręki.

Jesteśmy dostępni:

 • w ramach Telefonicznej Obsługi Klienta pod numerami:
  • 32 606 0 606 – Obsługa klienta; dni robocze od 7.00 do 18.00;
  • 991 – Pogotowie energetyczne; 24/7
  • 555 444 555 – oferty i promocje; dni robocze od 7.00 do 20.00;
 • w Punktach Obsługi Klienta – punkty stacjonarne zlokalizowane są w 37 miastach na terenie dystrybucyjnym TAURONA; czynne w dniach roboczych od 8.00 do 16.00, w środy do 20:00. Trzy z nich czynne są również w soboty i niedziele w godzinach 11.00 do 19.00;
 • w Internecie:
  • eBOK – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta; dostępne 24/7 po zalogowaniu
  • eBiuro dla firm – całodobowy dostęp do faktur i raportów o zużyciu energii
  • strona internetowa – na stronie dostępny jest formularz kontaktowy; po jego wypełnieniu i wysłaniu pracownik TAURONA kontaktuje się z klientem w celu rozwiązania problemu.

Dodatkowo do dyspozycji klientów biznesowych znajdują się indywidualni doradcy. Strona www TAURONA jest dostosowana do potrzeb osób słabowidzących – istnieje możliwość powiększenia czcionki i odsłuchania treści. (EU-DMA: informacja)

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów, TAURON Dystrybucja od lat prowadzi działania edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz promuje informacje dotyczące zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowanie energii elektrycznej. Można je znaleźć TUTAJ.

Sztandarową akcją edukacyjno-informacyjną, docenianą w środowisku i nagradzaną na wielu konkursach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jest program Bezpieczniki TAURONA.

  DOBRA PRAKTYKA

 1. Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy
  „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy” ma z kolei na celu edukować, by możliwie najskuteczniej uświadamiać zagrożenia, propagować zasady bezpieczeństwa pracy, a w ten sposób zapobiegać rosnącej liczbie porażeń prądem. W ramach programu instruuje się między innymi, jak poprawnie reagować i udzielać pierwszej pomocy osobom porażonym prądem. Inicjatywa jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w firmach remontowo-budowlanych oraz domowych majsterkowiczów. Wydawane są także ulotki i plakaty informacyjne, jak również prowadzone są szkolenia oraz wspólne konferencje z Urzędem Dozoru Technicznego i Państwową Inspekcją Pracy.

Wyniki wyszukiwania: