Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

Każdy biznes – bez względu na wielkość, uwarunkowania gospodarcze, obszar działania, rynki docelowe i portfolio oferowanych produktów i usług – aby mógł funkcjonować i przynosić wymierne korzyści dla właścicieli, musi monitorować bliższe i dalsze otoczenie.

Kształtowane przez wiele trudno przewidywalnych zmiennych otoczenie rynkowe, regulacyjne i konkurencyjne mają istotny wpływ na możliwości rozwoju Grupy TAURON. Dlatego dużo energii wkładamy w zbieranie danych, ich analizę i generowanie wniosków oraz prognoz aktualizujących sposób działania Grupy.

Obowiązująca Strategia jest naszą odpowiedzią na oczekiwane zmiany, jej założenia pomagają nam jak najlepiej wykorzystywać potencjał wewnętrzny i relacyjny do zwiększania wartości Grupy. Działania zorientowane na zrównoważony rozwój oraz organizacja funkcjonująca w oparciu o wartości: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga, wspierają realizację celów biznesowych i budowę pozytywnych relacji z otoczeniem. W perspektywie długoterminowej wartość spółki publicznej jest budowana nie tylko poprzez wzrost kluczowych wskaźników i wyników finansowych, lecz także na drodze nieustannego dialogu z różnymi grupami interesariuszy, opartego na zasadzie pełnej transparentności. Nasz model relacji z interesariuszami czerpie zarówno z najlepszych krajowych i globalnych praktyk, jak i wieloletniego doświadczenia gromadzonego przez pracowników spółek Grupy.

Otoczenie konkurencyjne: Otoczenie makroekonomiczne:
  • krajowe
  • europejskie
  • naturalne
  • ekonomiczne
  • demograficzne
  • technologiczne
Otoczenie regulacyjne: Otoczenie rynkowe:
  • krajowe
  • europejskie
  • rynek energii
  • klient na rynku energii

Wyniki wyszukiwania: