Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

13.2. Koszty świadczeń pracowniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Wynagrodzenia (2 092 398) (2 036 168)
Koszty ubezpieczeń społecznych (407 702) (399 157)
Nagrody jubileuszowe (28 932) 84 473
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (51 160) (57 881)
Koszty świadczeń po okresie zatrudnienia, w tym: (93 543) (85 478)
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne (29 622) 5 368
Deputaty węglowe i taryfa energetyczna (10 202) (13 665)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6 562) (9 754)
Koszty pracowniczych programów emerytalnych (47 157) (67 427)
Program dobrowolnych odejść (22 798) (20 866)
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (108 629) (98 907)
Razem (2 805 162) (2 613 984)
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży (1 880 817) (1 687 692)
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży (210 428) (203 799)
Zmiana stanu produktów (113 366) (89 010)
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu (399 783) (403 571)
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na potrzeby własne (200 768) (229 912)

 

Wzrost kosztów nagród jubileuszowych oraz kosztów rezerw na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne w stosunku do okresu porównywalnego związany jest w głównej mierze z ujęciem w okresie porównywalnym kosztów przeszłego zatrudnienia, wynikających przede wszystkim ze zmian Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów nagród jubileuszowych w kwocie 84 487 tysięcy złotych oraz kosztów rezerw na świadczenia emerytalne rentowe i podobne w kwocie 20 470 tysięcy złotych.

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe została opisana w nocie 33.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: