Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

16.1. Obciążenia podatkowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Bieżący podatek dochodowy (261 178) (229 134)
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (256 713) (223 825)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (4 465) (5 309)
Odroczony podatek dochodowy (113 528) 90 410
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym (374 706) (138 724)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów (2 184) (63 052)

Wyniki wyszukiwania: