Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

17. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk na jedną akcję (w złotych) Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,79 0,21

 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję zaprezentowanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Zysk netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 380 663 367 468
Liczba akcji zwykłych 1 752 549 394 1 752 549 394

Wyniki wyszukiwania: