Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

24. Pozostałe aktywa finansowe

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Udziały i akcje 141 698 131 698
Lokaty i depozyty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych 39 756 38 472
Instrumenty pochodne 33 416 56 417
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 104 077 27 761
Pożyczki udzielone 10 547 50
Wadia, kaucje i zabezpieczenia przekazane 61 817 41 818
Depozyty początkowe 11 140
Pozostałe 7 554 10 561
Razem 410 005 306 777
Długoterminowe 238 095 227 140
Krótkoterminowe 171 910 79 637

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadane udziały i akcje obejmują w głównej mierze udziały w następujących spółkach:

  • SCE Jaworzno III Sp. z o.o. o wartości 36 283 tysiące złotych;
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tychy Sp. z o.o. o wartości 32 483 tysiące złotych;
  • PGE EJ 1 Sp. z o.o. o wartości 26 546 tysięcy złotych;
  • Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. o wartości 15 063 tysiące złotych;
  • Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. o wartości 9 500 tysięcy złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku jednostka dominująca nabyła jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za łączną kwotę 75 000 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: