Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

25.1. Długoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Zaliczki na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne, w tym: 163 906 274 301
związane z realizacją zadania Budowa Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III 162 589 271 667
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 144 061 132 862
Rozliczenia międzyokresowe prowizji z tytułu zadłużenia 12 252 6 005
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 26 627 9 232
Razem 346 846 422 400

Wyniki wyszukiwania: