Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

30.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Na początek okresu 30 052 29 829
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (564) (3 043)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących
rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
33 272
Nabycie i odkup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (437) 325
Udział w wyniku jednostek zależnych 2 283 2 669
Na koniec okresu 31 367 30 052

Wyniki wyszukiwania: