Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

32. Zobowiązania z tytułu zadłużenia

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Kredyty i pożyczki 1 191 388 1 263 553
Wyemitowane obligacje 8 637 435 7 681 128
Leasing finansowy 23 973 34 848
Razem 9 852 796 8 979 529
Długoterminowe 9 501 414 8 759 789
Krótkoterminowe 351 382 219 740

Wyniki wyszukiwania: