Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

32.3. Leasing finansowy

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat
W okresie 1 roku 24 145 23 947 12 026 11 301
W okresie od 1 do 5 lat 8 8 23 724 23 527
Powyżej 5 lat 20 18 22 20
Minimalne opłaty leasingowe ogółem 24 173 23 973 35 772 34 848
Minus koszty finansowe (200) (924)
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 23 973 23 973 34 848 34 848
Długoterminowe 25 25 23 546 23 546
Krótkoterminowe 23 948 23 948 11 302 11 302

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku główną pozycję leasingu finansowego stanowi zobowiązanie z tytułu leasingu budynku w Katowicach w wysokości 23 945 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2016 roku – 26 974 tysiące złotych).

Wyniki wyszukiwania: