Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

33.2. Rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Programy dobrowolnych odejść Razem
Segment
Wytwarzanie
Segment
Dystrybucja
Pozostała
działalność
Bilans otwarcia 17 599 17 062 16 561 51 222
Utworzenie 24 076 10 025 244 34 345
Rozwiązanie (1 940) (4 982) (6 922)
Wykorzystanie (10 168) (11 563) (11 099) (32 830)
Bilans zamknięcia 29 567 10 542 5 706 45 815
Długoterminowe 20 833 20 833
Krótkoterminowe 8 734 10 542 5 706 24 982

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Programy dobrowolnych odejść  Razem
Segment
Wytwarzanie
Segment
Dystrybucja
Pozostała
działalność
Bilans otwarcia 23 460 25 432 8 444 57 336
Utworzenie 5 383 8 290 14 036 27 709
Rozwiązanie (571) (3 797) (2 504) (6 872)
Wykorzystanie (10 673) (12 863) (3 415) (26 951)
Bilans zamknięcia 17 599 17 062 16 561 51 222
Długoterminowe 11 701 11 701
Krótkoterminowe 5 898 17 062 16 561 39 521

Wyniki wyszukiwania: