Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

34. Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych Rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem
i pokrycie kosztów
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 146 885 115 302 198 844 461 031
Odwrócenie dyskonta 5 141 3 713 2 330 11 184
Zmiana stopy dyskontowej 39 830 5 012 44 842
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 119 64 (201 174) (200 991)
Bilans zamknięcia 191 975 124 091 316 066
Długoterminowe 191 975 99 214 291 189
Krótkoterminowe 24 877 24 877
Część długoterminowa pozostałych rezerw 59 949
Razem 351 138

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych Rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem
i pokrycie kosztów
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 111 675 101 244 182 877 395 796
Odwrócenie dyskonta 4 904 2 700 11 502 19 106
Zmiana stopy dyskontowej (35 846) (9 854) 2 257 (43 443)
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 160 21 212 2 208 23 580
Nabycie ZCP Brzeszcze 65 992 65 992
Bilans zamknięcia 146 885 115 302 198 844 461 031
Długoterminowe 146 885 102 984 152 943 402 812
Krótkoterminowe 12 318 45 901 58 219
Część długoterminowa pozostałych rezerw 46 498
Razem 449 310

Wyniki wyszukiwania: