Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

35. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów dotyczą obowiązku za rok bieżący lub rok poprzedni, w związku z czym w całości mają charakter krótkoterminowy.

 

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Rezerwa na
zobowiązania z tytułu emisji gazów
Rezerwa z tytułu
obowiązku
przedstawienia
świadectw pochodzenia energii
Rezerwy
razem
Bilans otwarcia 209 736 755 085 964 821
Utworzenie 324 937 645 009 969 946
Rozwiązanie (84) (10 471) (10 555)
Wykorzystanie (209 652) (761 171) (970 823)
Bilans zamknięcia 324 937 628 452 953 389

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Rezerwa na
zobowiązania z tytułu emisji gazów
Rezerwa z tytułu
obowiązku
przedstawienia
świadectw pochodzenia energii
Rezerwy
razem
Bilans otwarcia 153 083 865 051 1 018 134
Utworzenie 381 946 754 286 1 136 232
Rozwiązanie (63) (3 884) (3 947)
Wykorzystanie (325 230) (860 368) (1 185 598)
Bilans zamknięcia 209 736 755 085 964 821

Wyniki wyszukiwania: