Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

35.1. Rezerwa na zobowiązania z tytułu emisji gazów

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rezerwa na zobowiązanie z tytułu emisji gazów objętych systemem uprawnień do emisji jest tworzona w ciężar kosztów operacyjnych w przypadku, gdy rzeczywista emisja przekracza wolumen posiadanych nieodpłatnych uprawnień do emisji, z uwzględnieniem przypisania nieodpłatnych uprawnień do emisji na poszczególne instalacje przynależne do spółek segmentu Wytwarzanie, tj. TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. Rezerwa na koszt pokrycia deficytu tworzona jest w wartości nabytych lub zakontraktowanych w tym celu uprawnień oraz według cen rynkowych na dzień bilansowy w odniesieniu do niezabezpieczonego deficytu uprawnień (w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwa na zobowiązanie z tytułu emisji gazów wynosiła 324 937 tysięcy złotych i dotyczyła obowiązku umorzenia uprawnień z tytułu emisji za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Spółki utworzyły rezerwy celem pokrycia emisji za bieżący okres w wysokości odpowiednio:

  • TAURON Wytwarzanie S.A. 286 940 tysięcy złotych,
  • TAURON Ciepło Sp. z o.o. 37 997 tysięcy złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku wykorzystanie rezerw nastąpiło w związku z wypełnieniem przez TAURON Wytwarzanie S.A. pozostałego obowiązku za rok 2016 i umorzeniem uprawnień do emisji zanieczyszczeń w wysokości 169 335 tysięcy złotych (obowiązek umorzenia uprawnień za rok 2016 został już częściowo wypełniony przez tę spółkę w grudniu 2016 roku) oraz z wypełnieniem przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. obowiązku za rok 2016 w wysokości 40 317 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: