Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

35.2. Rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii

Na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwa krótkoterminowa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii elektrycznej dotycząca obowiązku za rok 2017 została oszacowana w wysokości 628 452 tysiące złotych, z czego: obowiązek w wysokości 331 767 tysięcy złotych jest pokryty posiadanymi na dzień bilansowy świadectwami, obowiązek w wysokości 155 355 tysięcy złotych Grupa planuje spełnić poprzez zapłatę opłaty zastępczej, obowiązek w wysokości 141 330 tysiące złotych Grupa planuje spełnić poprzez zakup praw majątkowych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Grupa wypełniła obowiązek umorzenia certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej za 2016 rok. W związku z powyższym wykorzystana została rezerwa w kwocie 761 171 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: