Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

42. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Wpłaty kontrahentów dotyczące przyszłych okresów 309 298 298 606
Nadpłaty od klientów 253 182 245 544
Przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 16 741 21 369
Nadwyżka zobowiązań nad aktywami ZFŚS 91
Inne 39 284 31 693
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 1 552 2 573
Razem 310 850 301 179

Wyniki wyszukiwania: