Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

43.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 243 046) (3 590 348)
Nabycie aktywów niematerialnych (125 070) (127 446)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT (196 878) 214 984
Zmiana stanu zaliczek 110 152 84 372
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (106 032) (99 017)
Pozostałe (884) 1 159
Razem (3 561 758) (3 516 296)

 

Udzielenie pożyczek

Wydatki związane z udzieleniem pożyczek związane są z przekazaniem pożyczek dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w łącznej kwocie 304 192 tysiące złotych, oraz udzieleniem pożyczki spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o. w kwocie 2 940 tysięcy złotych.

Dywidendy otrzymane

Wpływy z tytułu dywidend otrzymanych w kwocie 24 636 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z otrzymaniem przez Spółkę dywidendy od jednostki współzależnej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w kwocie 15 500 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: