Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.1. Ryzyko kredytowe

Poniższa tabela przedstawia główne klasy instrumentów finansowych, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe wynikająca z aktywów finansowych Grupy TAURON jest równa ich wartościom bilansowym.

Klasy instrumentów finansowych Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Należności od odbiorców 2 032 813 1 894 065
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 384 881
Pożyczki udzielone 580 979 256 117
Lokaty i depozyty 39 756 38 472
Inne należności finansowe 80 511 52 379

Wyniki wyszukiwania: