Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.1.1 Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców

Grupa posiada należności od dwóch grup odbiorców: odbiorcy instytucjonalni oraz odbiorcy indywidualni. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych grup w łącznej kwocie należności od odbiorców:

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Odbiorcy instytucjonalni 70,25% 73,33%
Odbiorcy indywidualni 29,75% 26,67%
Razem 100% 100%

 

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego związanego z działalnością podstawową. Największą pozycję należności od odbiorców stanowi należność od PSE S.A., a udział w saldzie należności od odbiorców wynosi odpowiednio na dzień 31 grudnia 2017 roku – 4,78% oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,77%.

W odniesieniu do klientów instytucjonalnych sprzedaż jest realizowana tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Grupy.

Wiekowanie należności od odbiorców oraz informacje odnośnie odpisów aktualizujących należności od odbiorców zaprezentowano w nocie 27 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: