Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.3. Ryzyko rynkowe

Grupa identyfikuje następujące rodzaje ryzyka rynkowego, na które jest narażona:

  • ryzyko stopy procentowej;
  • ryzyko walutowe;
  • ryzyko cen surowców i towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych oraz ryzyko zmiany cen posiadanych jednostek uczestnictwa.

Wyniki wyszukiwania: