Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.3.3 Ryzyko zmian cen surowców i towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku otwarte pozycje stanowiły w głównej mierze transakcje forward i futures na uprawnienia do emisji. Łączna wartość bilansowa wszystkich instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji zanieczyszczeń na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 453 tysiące złotych (aktywa 4 877 tysięcy złotych i zobowiązania 4 424 tysiące złotych). Na dzień 31 grudnia 2016 roku otwarte pozycje stanowiły głównie transakcje forward i futures na uprawnienia do emisji oraz transakcja futures na gaz, a łączna wartość bilansowa wszystkich instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji zanieczyszczeń wyniosła 15 012 tysięcy złotych (aktywa 15 550 tysięcy złotych i zobowiązania 538 tysięcy złotych), a transakcji pochodnej na gaz 593 tysiące złotych (aktywa).

Analiza wrażliwości

Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka uprawnień do emisji gazów Grupa wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej. Scenariusze odzwierciedlają ocenę Grupy odnośnie kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka w przyszłości oraz mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka na wyniki finansowe Grupy.

 

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Wartość bilansowa na 31 grudnia 2017 Wzrost Spadek
cena
(EUR)
Aktywa Zobowiązania cena (EUR) Wpływ na wynik finansowy brutto cena (EUR) Wpływ na wynik finansowy brutto
Towarowe instrumenty pochodne – uprawnienia do emisji zanieczyszczeń:
EUA Dec18 8,18 4 877 4 424 10,81 (22) 7,14 9
EUA zapas – wycena 8,14 8 10,75 22 7,11 (9)
Razem 4 885 4 424

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Wartość bilansowa na 31 grudnia 2016 Wzrost Spadek
cena (EUR) Aktywa Zobowiązania cena (EUR) Wpływ na wynik finansowy brutto cena (EUR) Wpływ na wynik finansowy brutto
Towarowe instrumenty pochodne – uprawnienia do emisji zanieczyszczeń:
EUA Dec17 6,57-6,58 5 410 319 10,18 (10 381) 4,14 6 988
EUA Jan17 6,54 10 140 10,14 (21 421) 4,12 14 400
EUA Apr17 6,55 219 10,15 (780) 4,13 524
EUA zapas – wycena 6,54 13 226 10,14 32 553 4,12 (21 883)
Razem 28 776 538 (29) 29

Wyniki wyszukiwania: