Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

49.1. Transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami

Grupa posiada wspólne przedsięwzięcia: Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. oraz grupę kapitałową TAMEH HOLDING Sp. z o.o., które zostały szerzej opisane w nocie 22 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Łączna wartość transakcji ze spółkami będącymi pod wspólną kontrolą została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Przychody 52 306 111 268
Koszty (36 655) (46 321)

 

Główna pozycja przychodów dotyczy transakcji z grupą kapitałową TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Transakcje z tym wspólnym przedsięwzięciem za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wynosiły odpowiednio 30 214 tysięcy złotych i 100 520 tysiące złotych. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku osiągnięte przychody w głównej mierze związane były ze sprzedażą uprawnień do emisji zanieczyszczeń w kwocie 19 994 tysiące złotych, zaś w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku największe przychody związane były ze sprzedażą uprawnień do emisji zanieczyszczeń w kwocie 32 384 tysiące złotych oraz ze sprzedażą węgla w kwocie 47 041 tysięcy złotych.

Główną pozycję rozrachunków ze spółkami będącymi pod wspólną kontrolą stanowi pożyczka udzielona Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., o czym szerzej w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Spółka udzieliła również zabezpieczeń wspólnym przedsięwzięciom poprzez zastaw na udziałach TAMEH HOLDING  Sp. z o.o., o czym szerzej w nocie 48 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W związku z zawartymi umowami ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. Spółka tworzyła rezerwy na umowy rodzące obciążenia i pokrycie kosztów. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spółka rozwiązała w całości rezerwy utworzone z tego tytułu, o czym szerzej w nocie 34.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: