Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

52. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego

Informacja na temat wynagrodzenia biegłego rewidenta została zaprezentowana w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017 w punkcie 4.12.

Wyniki wyszukiwania: