Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

53. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia

W dniach 12 stycznia 2018 roku oraz 28 lutego 2018 roku Spółka zawarła z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. odpowiednio umowę pożyczki w kwocie 27 000 tysięcy złotych oraz porozumienie konsolidujące dług pożyczkobiorcy w kwocie 609 951 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Po dniu bilansowym, w dniu 8 marca 2018 roku wspólne przedsięwzięcie Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji

Po dniu bilansowym, w dniu 9 marca 2018 roku wydłużony został przez część banków okres dostępności środków w ramach Programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku, na podstawie podpisanych aneksów do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej co zostało szerzej opisane w nocie 32.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: