Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

9.25. Należności / Zobowiązania z tytułu podatków i opłat

Rozrachunki z tytułu podatków i opłat prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują:

  • Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Rozrachunki z tytułu VAT i akcyzy;
  • Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
  • Opłaty środowiskowe i inne rozliczenia publiczno-prawne.

Wyniki wyszukiwania: