Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

9.27.4 Przychody ze sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie

Sprzedaż ciepła prowadzona jest na podstawie zawartych umów sprzedaży ciepła / umów kompleksowych dostawy ciepła z odbiorcami instytucjonalnymi i odbiorcami – konsumentami.

Odbiorcy instytucjonalni obciążani są dwukrotnie w ciągu miesiąca, opłatami stałymi za moc zamówioną z góry oraz opłatami zmiennymi wystawianymi cyklicznie na podstawie odczytów kroczących. Odczyty wykonywane są między pierwszym a ostatnim dniem odczytowym. Obciążenia danego punktu są cykliczne w danym miesiącu. Sporadycznie odbiorcy instytucjonalni obciążani są tylko raz w miesiącu łącznie opłatami stałymi i zmiennymi lub tylko opłatami zmiennymi zgodnie w zawartymi umowami. Odbiorcy – konsumenci obciążani są raz w miesiącu łącznie opłatami stałymi i zmiennymi lub sporadycznie tylko opłatami zmiennymi zgodnie z zawartymi umowami. Opłaty zmienne wystawiane są cyklicznie na podstawie odczytów kroczących. Odczyty wykonywane są między pierwszym a ostatnim dniem odczytowym. Obciążenia danego punktu są cykliczne w danym miesiącu.

Przychody wyceniane są w oparciu o aktualne taryfy, ilość zafakturowanej mocy, ciepła, nośnika, stawkę dzierżawy, wielkość przekroczenia, innych faktycznych zużyć produktów według stawek i cen zawartych w obowiązujących taryfach. Obejmują one głównie opłaty za moc zamówioną, ciepło, przesył stały i przesył zmienny.

Sprzedaż ciepła prowadzona jest w oparciu o odczyty kroczące, w związku z tym na potrzeby księgowe wykonywane jest doszacowanie sprzedaży od daty odczytu do końca miesiąca, tak aby uzyskać miesięczną sprzedaż od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Sprzedaż doszacowana dla każdego punktu odczytowego liczona jest indywidualnie. Sprzedaż doszacowana dla danego punktu jest to sprzedaż zafakturowana minus doszacowanie za miesiąc poprzedni plus doszacowanie za miesiąc bieżący.

Wyniki wyszukiwania: