Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

9.31. Zysk (strata) netto na akcję

Zysk (strata) netto na akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Wyniki wyszukiwania: