Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Perspektywa po 2025

Strategia Grupy na lata 2016-2025, która wskazuje kierunki zmian biznesu Grupy oraz Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, która mocno wspiera realizację celów biznesowych i umacnia zrównoważony, innowacyjny rozwój Grupy, odpowiadają wymogom współczesnego świata ale przede wszystkim przygotowują Grupę do transformacji w kierunku energetyki jutra.

Grupa poprzez konsekwentną realizację Strategii, w tym intensywne prace w obszarze badań i innowacji, będzie gotowa sprostać wyzwaniom w perspektywie po roku 2025.

Świat zmienia się nieustannie i coraz szybciej, w szczególności rynki na których działamy oraz klient, któremu oferujemy produkty. Dzisiejsze prace w ramach realizacji Strategii zaowocują rozwojem biznesu oraz dostosowaniem do nowych realiów. Jako Grupa, musimy patrzeć na zmiany w sektorze energetycznym pod kątem całego naszego łańcucha wartości. Uważamy, że prowadzone obecnie działania inwestycyjne, przygotowywane projekty oraz działalność badawczo-rozwojowa pozwolą nam na utrzymanie wysokiej efektywności oraz konkurencyjności.

Na jutrzejszy obraz energetyki wpływają przede wszystkim regulacje Unii Europejskiej, w tym działania w kierunku liberalizacji rynku energii, cele środowiskowe czy bezpieczeństwo energetyczne.

Sektor przygotowuje się na postępującą globalizację i rosnącą konkurencję na rynku.  Z jednej strony umocnią się powiązania pomiędzy gospodarkami, z drugiej strony – gospodarki rozwinięte mogą napotkać inne problemy niż gospodarki rozwijające się. Po roku 2025 prawdopodobnie w krajach rozwiniętych sektor energetyczny będzie musiał zmierzyć się ze stagnacją rozwoju, która wymusi działania optymalizacyjne w biznesie, natomiast w krajach rozwijających się prawdopodobnie sektor napotka liczne wyzwania związane z odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie  na energię oraz poprawą stanu sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Z pewnością wzrośnie znaczenie  interkonektorów pomiędzy państwami, które na znacznie większą skalę umożliwią wymianę międzynarodową. Postępująca integracja Unii Europejskiej w aspekcie rynku energetycznego wzmocni współpracę, stopniowo ujednolicając jego obraz.

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest rozwój cyfryzacji, który wymusi dostosowywanie modeli biznesowych do zachodzących zmian. Takie aspekty jak Big Data, Cloud computing, przestępczość cybernetyczna, czy zaawansowane urządzenia mobilne, już dziś intensyfikuje implementację inteligentnego opomiarowania czy ciągłe dostosowywanie kanałów obsługi klienta do najnowszych technologii. Po roku 2025 prawdopodobnie znacząca część klientów będzie oczekiwała i korzystała z możliwości obsługi i interakcji z przedsiębiorstwem energetycznym poprzez technologie mobilne. Z jednej strony stworzy to konieczność zabezpieczenia przed cyberatakami, z drugiej ułatwi i przyspieszy kontakt klienta z firmą energetyczną. Ten kierunek stanie się źródłem  łatwiejszego dostępu do nowych informacji o klientach i tym samym budowy spersonalizowanej oferty sprzedażowej i odpowiedzi na oczekiwania klientów.

O stabilnej działalności firmy będzie decydowało również podejście do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem – nie tylko w kontekście zoptymalizowanej gospodarki zasobami (surowcami, materiałami, energią, itd.), ale również w ujęciu budowania relacji z otoczeniem firmy, tym bliższym i dalszym. Tylko te przedsiębiorstwa, które przez kolejne lata będą sukcesywnie budować stabilne fundamenty w tym zakresie, będą umiejętniej przystosowywały się do zmiennych warunków sprostają kolejnym wyzwaniom.

Wyniki wyszukiwania: