Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Założenia dotyczące rozwoju otoczenia w skali makro

W skali świata zacierające się różnice gospodarcze, umacniające się więzi ekonomiczne pomiędzy krajami rozwiniętymi i prawdopodobnie mocne przyspieszenie rozwoju biedniejszych regionów świata zmienią obraz współczesnej gospodarki.

Prawdopodobna zmiana w układzie sił globalnych w kierunku rosnącego znaczenia nie tylko Chin, ale i krajów afrykańskich może zmienić położenie środka ciężkości interesów gospodarczych. Zmiany w strukturze demograficznej i wzrost zamożności społeczeństwa przyczynią się do transformacji w korzystaniu z nośników energii.  Dodatkowo zauważalne staną się zmiany potrzeb i oczekiwań pracowników i pracodawców. Rozwój nowych technologii zintensyfikują mobilność i elastyczność pracowników, a postępująca automatyzacja i robotyzacja ukształtują nowy rynek pracy. Konkurencja pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu o wysokiej klasy specjalistów i utalentowanych pracowników może znacząco wzrosnąć.

Z tej perspektywy kluczowe dla Grupy TAURON jest przekształcanie kultury organizacyjnej w kierunku jak najmocniej wspierającym innowacyjność.

Spodziewamy się, iż konkurencja będzie kontynuowała – podobnie jak Grupa TAURON – transformację swoich modeli biznesowych. Będą miały miejsce zmiany światowych cen surowców, związane m.in. z procesami dekarbonizacyjnymi i rozwojem technologii wydobywczych. Można zakładać, że wpływ polityki klimatycznej zaowocuje regulacjami wspierającymi rozwój elektryfikacji całej gospodarki, w tym ogrzewania, transportu (lądowy, wodny, lotniczy) oraz procesów przemysłowych.

Wyniki wyszukiwania: