Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Założenia Regulacyjne

Zakładamy, że regulacje europejskie będą ukierunkowane na kontynuowanie procesu dekarbonizacji (ograniczenie emisji CO2) wynikającej z uzgodnień związanych z reformą systemu EU ETS oraz celów uzgodnionych w ramach protokołu paryskiego.

Kluczowymi dokumentami procedowanymi obecnie, które będą oddziaływać na rynek energii w przyszłości, są regulacje wchodzące w skład tzw. „Pakietu zimowego”. Można zakładać, że przyszły kształt energetyki europejskiej będzie wytyczony w 2018 r., po zakończeniu trilogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską a Radą. W konsekwencji wyznaczone powinny zostać dalsze cele w zakresie:

  • udziału OZE;
  • efektywności energetycznej;
  • poziomu dekarbonizacji;
  • mechanizmów rynku mocy;
  • bezpieczeństwa zasilania;
  • poprawy innowacyjności;
  • wewnętrznego rynku energii.

Liberalizacja rynku energii będzie prawdopodobnie prowadziła do ograniczania kompetencji państw członkowskich, poprzez zwiększenie roli organów międzynarodowych – w szczególności w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Odczuwalny będzie nacisk na wspieranie wybranych technologii wytwórczych i nakładanie ograniczeń na inne.

Konsekwencją opisanych powyżej działań będzie dalsze otwieranie systemów elektroenergetycznych na przepływy transgraniczne i zwiększenie przepustowości wymiany międzynarodowej (integracja europejskich rynków energii), która będzie miała wpływ na działalność Grupy.

Nie jest jasno określona wizja przyszłego wykorzystania energetyki jądrowej – w niektórych krajach obserwowany jest proces wyjścia z tej technologii, w innych będzie prawdopodobnie rozwijana.  Przyjmowane regulacje będą wspierały rozwój energetyki rozproszonej, wzrost udziału prosumentów oraz aktywne uczestnictwo odbiorców końcowych w mechanizmach DSR/DSM.

Na poziomie krajowym szczególnie istotne wydają się przedłużenie wsparcia dla kogeneracji,  rynek mocy i walka z niską emisją (np. tzw. Taryfa antysmogowa).

Wyniki wyszukiwania: