Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasza wizja Grupy TAURON w 2025 roku

Na wielu płaszczyznach utrzymujemy status lidera polskiej branży energetycznej, co nie zwalnia nas z obowiązku ciągłego doskonalenia się i dążenia do jeszcze lepszych wyników.

W Strategii nakreśliliśmy nie tylko szczegółowe cele, ale przede wszystkim kierunek, w którym ma podążać Grupa, dlatego wykraczamy poza horyzont bieżącej dekady, sięgając roku 2025.

Nasze plany krótkookresowe, czyli do roku 2020, są precyzyjne i zwymiarowane. Przemodelowaliśmy podejście do poszczególnych obszarów biznesowych, dzieląc je na takie, które Grupa będzie intensywnie rozwijać, takie, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej, oraz takie, gdzie konieczny jest przede wszystkim mocny nacisk na efektywność kosztową. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami.

Chcemy się zmieniać, być różnorodni, być blisko naszych klientów i zaspokajać ich potrzeby. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w naszej Misji i Wizji. Jesteśmy przekonani, że droga wyznaczona przez nową Strategię pozwoli na zmianę biznesową, która w wieloletniej perspektywie da naszej firmie trwałą przewagę konkurencyjną. Jednym z kluczowych założeń jest zmiana struktury przychodów. Obecnie jest ona skoncentrowana na energetyce konwencjonalnej. Nowe podejście zakłada różnorodność, uwzględniającą postęp technologiczny oraz nowe potrzeby klientów. Fundamentem naszej działalności pozostaną biznesy regulowane, jednak zdecydowanie dążymy do tego, by rozwijać się w nowych kierunkach, biorąc za każdym razem pod uwagę ich efektywność.

Klient jest zawsze w centrum naszej uwagi. Jesteśmy przekonani, że formuła konkurowania ceną już się wyczerpała. Dlatego zaoferowaliśmy klientom szereg rozwiązań, które ułatwiają im codzienne życie. W aktualnej Strategii zapowiedzieliśmy przeznaczanie minimum 0,4% przychodów (czyli ok. 70 mln zł rocznie) na badania i rozwój, co pozwoli na rozwijanie dodatkowych usług. Jedną z naszych kluczowych aspiracji jest, aby w 2025 r. 25% marży lub przychodów Segmentu Sprzedaż pochodziło z nowych biznesów.

Dążymy do zmiany tradycyjnych kanałów komunikacji z klientem w kierunku zintegrowanej platformy wymiany informacji, opartej na najnowszych technologiach. W naszym odczuciu to  jedyna droga umożliwiająca dalszą poprawę relacji z klientem, rozumianą jako skrócenie czasu obsługi, wykorzystanie wszystkich dostępnych kanałów komunikacji i możliwość dopasowania odpowiedniej oferty produktowej.

Aby sprostać opisanym powyżej wyzwaniom, realizujemy cały wachlarz działań transformujących Grupę TAURON w wiodące, innowacyjne i nowoczesne przedsiębiorstwo. Program integracji organizacyjnej i technologicznej działalności dystrybucyjnej idzie w parze z inwestycjami i programem modernizacji sieci dystrybucyjnej. W ostatnich latach zakończyliśmy również projekty inwestycyjne i modernizacyjne w naszych jednostkach wytwórczych – obecnie wszystkie spełniają rygorystyczne normy środowiskowe. Przygotowujemy się również do kolejnych modernizacji związanych z dostosowaniem do konkluzji BAT zaostrzających wymagania środowiskowe po 2021 roku. Oddaliśmy do eksploatacji nowe bloki kogeneracyjne, zbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy sieci ciepłownicze. Odpowiedzialnie wykorzystujemy lokalne zasoby oraz zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju (między innymim.in. poprzez inwestycje zapewniające paliwo, budowę bloku 910 MW w Jaworznie, bloku 450 MW w Stalowej Woli oraz rozwój sieci dystrybucyjnej). W miejsce wycofywanych, starych jednostek wytwórczych budujemy nowe, niskoemisyjne jednostki wpisujące się w potrzeby rynku i zapotrzebowanie na moc w Polsce oraz spełniające rygorystyczne normy środowiskowe: blok gazowo-parowy w Stalowej Woli i blok na parametry nadkrytyczne w Jaworznie.

Aby zmiana podejścia do klienta i nowoczesne aktywa przynosiły zakładane korzyści, musimy również zmienić się sami. Dokonaliśmy radykalnego zwrotu w kierunku „nowej organizacji”. Wypracowany model biznesowy Grupy przełączył organizację z silosowej na zorientowaną procesowo – z jasno określonymi kompetencjami i odpowiedzialnością za produkt końcowy. Kultura organizacyjna została oparta na kluczowych wartościach: Partnerstwie, Rozwoju i Odwadze (PRO). Mają one wspierać realizację Strategii i pomogą w osiągnięciu założonych celów.

Wyniki wyszukiwania: