Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Cele strategii

Strategia na lata 2016-2025 prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju Grupy, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu stabilności  systemu elektroenergetycznego.

Długoterminowy rozwój będzie opierał się na relacjach z klientami. Misja i Wizja odzwierciedlają filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta.

Strategia zmienia podejście do rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy TAURON, dzieląc je na trzy kategorie:

  1. segmenty, które będą mocno rozwijane;
  2. segmenty, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej;
  3. segmenty, w przypadku których konieczny jest mocny akcent na efektywność kosztową.

Powyższy podział odzwierciedla nową filozofię zarządzania oraz podkreśla zwrot w kierunku klienta i jego potrzeb oraz w kierunku budowy innowacyjnej, otwartej na nowe wyzwania Grupy TAURON.

Realizacja celów Strategii pozwoli na zwiększenie EBITDA z 3,5 mld zł w 2015 r. do powyżej 4 mld zł w 2020 r. oraz powyżej 5 mld zł w 2025 r. Szacowany powtarzalny efekt realizacji Programu Poprawy Efektywności w postaci wpływu na EBITDA Grupy TAURON to ok. 0,4 mld zł od 2018 r., a wpływ realizacji Inicjatyw Strategicznych na EBITDA Grupy to ok. 0,3 mld zł po 2020 r.

Działania zaplanowane na najbliższe lata pozwolą zahamować spadek zyskowności. Odbędzie się to poprzez wzrost produkcji energii elektrycznej, węgla oraz nieznacznie ciepła, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności w Obszarze Dystrybucja.

Efekty realizacji strategii grupy

Utrzymanie stabilności finansowej – wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczy 3,5x, a od roku 2018 spadek tego wskaźnika

Wykonanie planu inwestycyjnego do 2020 r.

Wdrożenie nowych modeli przygotowujących TAURON do energetyki jutra

Perspektywa EBITDA 2025 po uwzględnieniu ryzyk i realizacji strategii

Wyniki wyszukiwania: