Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zrównoważony rozwój

W długim okresie o sukcesie Grupy TAURON i potencjale budowy wartości zadecydują działania wzmacniające fundamenty zrównoważonego rozwoju.

Ich odpowiednie ukształtowanie pozwoli odpowiedzieć na nieoczekiwane wyzwania i wykorzystać pojawiające się szanse.

G4-2

Zrównoważony rozwój w Grupie TAURON opieramy na pięciu kierunkach, z których dwa – „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby” oraz „Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klientów”  – mają charakter wiodący, a trzy – „Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników”, „Ochrona środowiska” oraz „Partnerstwo społeczno-biznesowe” – wspierający.

Kierunki zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025:

W ramach kierunków przyjęto 18 zobowiązań, każdemu z nich przypisano mierniki oraz inicjatywy, do których systematycznego wypełniania zobowiązano wszystkie spółki Grupy TAURON.

Mamy świadomość tego, że konkretne działania i decyzje przez nas podejmowane mają wpływ na naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko. 

Właśnie dlatego decyzje biznesowe podejmujemy, patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Skala prowadzonych inicjatyw jest różna – od jednorazowych działań na poziomie lokalnym do wieloletnich, programów i rozwiązań systemowych. Jednak bez względu na zakres oraz czas ich trwania wszystkie działania w zakresie zrównoważonego rozwoju mają wspólny mianownik – wpisują się w naczelne wartości firmy, misję i wizję jako drogowskaz w prowadzeniu działalności biznesowej.

Wyniki wyszukiwania: