Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Cel i zasady zarządzania ryzykiem

Koncentrując się na realizacji Strategii, Spółka realizuje proces zarządzania ryzykiem występującym w działalności Grupy Kapitałowej TAURON.

Do podstawowych celów zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON należy zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa działalności Grupy. W szczególności zarządzanie ryzykiem ma zapewnić Grupie zwiększenie przewidywalności osiągnięcia celów strategicznych, w tym stabilne kreowanie wyniku finansowego.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie TAURON:

  1. obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości;
  2. zapewnia centralizację funkcji pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka, a także możliwość oceny pełnego profilu ryzyka w organizacji i spójne zasady zarządzania nim;
  3. zapewnia niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu, co zapewnia brak możliwości powstawania konfliktu interesów;
  4. zapewnia jasny podział kompetencji i odpowiedzialności, w szczególności poprzez wprowadzenie funkcji właścicielstwa ryzyka;
  5. jest procesem aktywnym, nakierowanym na odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń, pozwalającą na podejmowanie działań prewencyjnych;
  6. jest procesem systematycznym i nieustannie doskonalonym, co pozwala na bieżąco dostosowywać go do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy, jak również do zmieniającego się otoczenia;
  7. kładzie duży nacisk na budowanie świadomości, szkolenia i zachęcanie pracowników do wykorzystywania wiedzy o ryzykach w codziennych działaniach;
  8. współtworzy w Grupie TAURON system kontroli wewnętrznej, stanowiąc obok funkcji zapewnienia zgodności oraz zarządzania bezpieczeństwem element drugiej linii obrony. (odniesienie do opisu trzech linii obrony).

Ryzyko w Grupie Kapitałowej TAURON rozumiane jest jako niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które, jeśli zaistnieją, będą miały wpływ na osiągnięcie zdefiniowanych celów strategicznych dla Grupy Kapitałowej TAURON, zarówno w sposób negatywny (zagrożenie), jak i pozytywny (szansa, okazja).

Wyniki wyszukiwania: