Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ocena adekwatności systemu zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest procesem systematycznym i podlegającym ciągłemu doskonaleniu, tak aby dostosowywać go do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy TAURON oraz zmieniającego się otoczenia.

Celem zapewnienia elastyczności systemu zarzadzania ryzykiem prowadzone są następujące zadania:

  • system ERM podlega ciągłym przeglądom pod kątem jego adekwatności oraz dopasowania do struktury i specyfiki działania Grupy TAURON, jak również zmieniającego się otoczenia;
  • nie rzadziej niż raz w roku Dyrektor Wykonawczy ds. Ryzyka sporządza raport z oceny adekwatności architektury systemu ERM. Jego adresatami są członkowie Komitetu Ryzyka;
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Audytu w ramach sprawowania nadzoru instytucjonalnego (trzecia linia obrony) przeprowadza niezależną kontrolę zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON pod kątem właściwego stosowania zasad przez uczestników procesu, jak również jego adekwatności i skuteczności.

Wyniki wyszukiwania: