Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zasoby ludzkie w Strategii Grupy

Fundamentem Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON są pracownicy, którzy swoją codzienną pracą realizują wizję, misję i cele Strategii Grupy.

LA-DMA: Zatrudnienie

Dążymy do tego, aby nasi pracownicy byli wysoko wykwalifikowanymi specjalistami posiadającymi najlepsze kompetencje, które będą stanowiły przewagę konkurencyjną na rynku, na którym funkcjonuje nasza organizacja. Aktywnie zarządzamy zasobami ludzkimi w Grupie TAURON poprzez dążenie do uwspólniania, standaryzacji i transparentności procesów HR w całej organizacji. Zdajemy sobie sprawę, że działamy w środowisku, w którym najlepsze praktyki są bardzo szybko kopiowane i przejmowane. W naszych działaniach dokonujemy zmian tak, aby wyprzedzić naszą konkurencję. Korzystamy z doświadczeń naszej załogi oraz zachęcamy ją do przejmowania inicjatywy i promowania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Grupy TAURON.

Odpowiadając na wyzwania postawione w Strategii Grupy, dotyczące nowoczesnej kultury organizacyjnej, w 2017 r. postawiliśmy na promowanie wartości Partnerstwo, Rozwój i Odwaga. Na ich podstawie wdrożyliśmy m.in. nowy Model Kompetencyjny dla Grupy TAURON, którego celem jest wspieranie osiągania wyników przez Grupę TAURON poprzez rozwój pracowników. Nowy Model Kompetencyjny odpowiada na potrzeby biznesowe, definiując kompetencje niezbędne do realizacji obecnych i przyszłych wyzwań. Kluczową wartością dodaną z wdrożenia Modelu w życie jest wprowadzenie i promowanie kultury regularnej informacji zwrotnej. Bieżące spotkania kadry z przełożonymi pozwalają na podsumowanie aktualnych zadań i projektów, wykorzystanie kompetencji, a także poszukiwanie i wdrażanie efektywniejszych rozwiązań na przyszłość i szybszą reakcję na zmieniające się otoczenie oraz wyzwania stawiane naszej organizacji. Kompetencji szukamy wśród pracowników również przez rekrutacje wewnętrzne, które pozwalają zatrzymać wiedzę ekspercką w strukturach organizacji. Aby uchronić się przed brakiem niezbędnej wiedzy i umiejętności, aktywnie zarządzamy luką pokoleniową.

Aby zapewnić sobie odpowiednio wykształconych przyszłych energetyków, Grupa TAURON współpracuje ze środowiskiem szkolnym i naukowym. Jesteśmy nastawieni na działania, które pomogą nam wykształcić odpowiednie kadry w czasie, gdy będziemy ich potrzebować – rozwijamy współpracę ze szkołami, prowadzimy praktyki oraz staże, budujemy wizerunek dobrego pracodawcy.

Przygotowujemy menedżerów do zarządzania osobami z innych pokoleń oraz wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Zwracamy uwagę na potrzeby pracowników związane z ich oczekiwaniami, dlatego też pracujemy nad narzędziami, które mogłyby wesprzeć nas w zarządzaniu wiekiem i wiedzą.

Zwracamy szczególną uwagę na pracowników, którzy są nowi w naszej organizacji poprzez rozbudowany program adaptacyjny, tak aby zapewnić im jak najlepsze zrozumienie naszego przedsiębiorstwa. Wdrażamy aplikacje ułatwiające codzienną pracę pracowników oraz rozwiązujące bieżące problemy. Dążymy do tego, aby nasi pracownicy wychodzili poza utarte schematy, ponieważ wierzymy, iż poprzez wspólną pracę i dzielenie się wiedzą mogą osiągać więcej. Tworzymy środowisko pracy, w którym ludzie są chętni do wymiany doświadczeń oraz wiedzy, a tym samym odważnego przedstawiania innowacyjnych pomysłów.

W związku z tym, że Strategia Grupy skupia się w dużej mierze na obszarze klienta, przygotowujemy nasze kadry do tego, aby klienci mogli być kompleksowo obsłużeni oraz aby nasza załoga kreowała nowe innowacyjne rozwiązania i produkty, dzięki czemu będziemy najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów w polskiej branży energetycznej. Kreujemy środowisko i tworzymy kulturę, opartą na wartościach korporacyjnych, które są fundamentem naszej Strategii – Partnerstwo, Rozwój i Odwaga. Podstawą dla nas jest otwartość na nowe pomysły, dzielenie się wiedzą, odważne proponowanie zmian oraz wspieranie się w realizacji wspólnych celów.

W Grupie TAURON zależy nam, aby rozwijać, motywować oraz pozyskiwać pracowników, dzięki którym będziemy mogli osiągać założone cele. Zdanie naszych pracowników jest dla nas ważne, dlatego w 2017 r. zostało przeprowadzone pierwsze w Grupie TAURON Badanie zadowolenia pracowników. Zależy nam na dobrej atmosferze w pracy, dlatego staramy się poprzez nasze działania pielęgnować zasadę Work Life Balance. Nadrzędnym celem jest rozwój kadry kierowniczej, tak aby sprawnie wdrażała zaproponowane zmiany oraz wspierała i promowała nowe inicjatywy. Opinie pracowników pozwolą nam tworzyć warunki do rozwoju wiedzy i umiejętności oraz kreować środowisko pracy oparte na współpracy i partnerstwie, w którym innowacyjność i wszelkie inicjatywy efektywnościowe będą podstawą działania.

Zespoły interdyscyplinarne w obszarze HR Grupy TAURON

W myśl wartości korporacyjnych postawa partnerstwa budowana jest na etapie wypracowywania rozwiązań systemowych. W ramach realizacji zadań wynikających z wyzwań stawianych przed obszarem HR powstała zasada powoływania Zespołów roboczych składających się z przedstawicieli komórek HR Spółek Grupy TAURON. Członków Zespołów powołuje Rada Dyrektorów HR, która zrzesza osoby zarządzające obszarami HR w Grupie TAURON. Ta inicjatywa doskonale się sprawdza w realizacji projektów HR. Odpowiada to naszej potrzebie standaryzacji i optymalizacji procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i poprawiania jakości wykonywanych zadań, pozwalając na jednoczesne uwzględnianie specyfiki poszczególnych Spółek. Partycypacyjne podejście ma swoje odbicie w efektywności wypracowywanych rozwiązań oraz budowaniu spójnego zespołu HR

Dialog Społeczny

G4-11

Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi

Całkowita liczba zatrudnionych 24 835
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 23 396
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi 94,2%

Zarząd TAURON prowadzi konstruktywny i otwarty dialog ze stroną społeczną, którego głównym celem jest zachowanie wysokiej jakości i skuteczności wzajemnej współpracy. Przedstawiciele strony społecznej podczas regularnych spotkań i konsultacji informowani są o zagadnieniach związanych z:

  1. sytuacją ekonomiczno-finansową Grupy Kapitałowej TAURON,
  2. Programem Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 oraz Inicjatywami Strategicznymi,
  3. realizowanymi Programami Dobrowolnych Odejść w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON,
  4. kwestiami dotyczącymi spraw pracowniczych w Grupie Kapitałowej TAURON.

W ramach prowadzonego dialogu społecznego Zarząd TAURON udzielał wielokrotnie odpowiedzi na korespondencję organizacji związkowych i Ministerstwa Energii. W spółkach Grupy Kapitałowej TAURON prowadzona jest równolegle bieżąca komunikacja Zarządów z organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy. TAURON bierze aktywny udział w spotkaniach na szczeblu krajowym z przedstawicielstwami strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców (np. w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej).

Wyniki wyszukiwania: